Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

μήτρα ή δομή τροφίμων

         
food matrix

         

Ερμηνεία:

Η μήτρα ή δομή τροφίμων αναφέρεται στη φυσική δομή ενός τροφίμου και στον τρόπο που αλληλεπιδρούν τα μόρια μέσα σε αυτό , που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αφομοιώνουμε και απορροφούμε τα θρεπτικά συστατικά. Περιλαμβάνει τόσο τα θρεπτικά, όσο και τα μη θρεπτικά συστατικά των τροφίμων και τις μοριακές τους σχέσεις.. Μια μήτρα τροφίμων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τμήμα της μικροδομής των τροφίμων, που συνήθως συμπίπτει με μια φυσική περιοχή του χώρου που αλληλεπιδρά ή προσδίδει συγκεκριμένες λειτουργίες σε ένα συγκεκριμένο συστατικό τροφίμου.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Verma R, Singh SP, Dahuja A, Krishnan V, Kansal R, Yadav VK, Praveen S, Sachdev A. Interactome of millet-based food matrices: A review.Food Chem. 2022 Aug 15;385:132636. 

In Vitro Release Kinetics of Microencapsulated Materials and the Effect of the Food Matrix. Flores FP, Kong F.Annu Rev Food Sci Technol. 2017 Feb 28;8:237-259. doi: 10.1146/annurev-food-030216-025720. Epub 2017 Jan 18.

Food matrix: The influence of tools, training and policies on our nutrition practice. Probst Y.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Διατροφολογία: