Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα A

1. AΑ ή αα-

2. ABC excinuclease

3. abasia atactic or ataxic

4. acervulus; corpora arenacea; psammoma bodies; brain sand

5. alveolus (pl. alveoli)

6. abduct; abduce

7. adipsic hypernatraemia

8. abasia astasia

9. associative

10. abasic, abatic(