Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα D

1. dextromethorphan hydrobromide [Benylin®]

2. double fracture

3. disruptive behavior disorder

4. digit span

5. dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP-4is) [gliptins]

6. doxazosin mesylate [Cardura®]

7. desmopressin acetate (DDAVP®; Stimate®)

8. denounce

9. diazepam binding inhibitor, DBI

10. discern