Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα C

1. clozapine [Leponex®]

2. clonidine [Catapres®; Catapres-TTS®]

3. consistent

4. claw back

5. chase

6. clearing

7. calcitonin

8. cabergoline

9. cephradine [Velosef®]

10. consideration