Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

δοξυκυκλίνη

     δoxikikli΄ni    
doxycycline

     dοξισάϊκλιν    


     Προφορά


Ερμηνεία:

Η δοξυκυκλίνη είναι ένα ευρέως φάσματος αντιβιοτικό παράγωγο της τετρακυκλίνης, το οποίο εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την FDA στα τέλη της δεκαετίας του 1960 [1-3].

Η δοξυκυκλίνη (DOX), η οποία είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη από τις τετρακυκλίνες, έχει βακτηριοστατική δράση έναντι μιας ευρείας ποικιλίας οργανισμών, τόσο θετικών όσο και αρνητικών κατά Gram.  Χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία πολλών διαφορετικών βακτηριακών λοιμώξεων και συναφών καταστάσεων, όπως τα χλαμύδια, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, της  αναπνευστικής οδού,  λοιμώξεις του γαστρεντερικού σωλήνα, ακμή, γονόρροια και άλλες ασθένειες.

Λόγω της υψηλής λιποδιαλυτότητας της, η δοξυκυκλίνη έχει καλή διείσδυση στους ιστούς και παρατεταμένη ημίσεια ζωή απομάκρυνσης, επιτρέποντας τη χορήγησήΟι τετρακυκλίνες αναστέλλουν την πρωτεϊνική σύνθεση, παρεμβάλλοντας τη σύνδεση  των ενεργοποιημένων αμινοακυλο-tRNAs  στην θέση Α της υπομονάδας 30S των βακτηριακών ριβοσωμάτων [4]. 

 Το 30S βακτηριακό ριβόσωμα, είναι ομόλογο με το  28S μιτοχονδριακό ριβόσωμα στα  κύτταρα των θηλαστικών, οδηγώντας σε διαχειρίσιμες παρενέργειες συνεπεία της  θεραπείας με τετρακυκλίνη, με αναστολή της μιτοχονδριακής βιογένεσης στα  κύτταρα τωνθηλαστικών [5, 6].

 Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι υπάρχουν μελέτες, που έχουν αποκαλύψει ότι τα βλαστοκύτταρα του καρκίνου του μαστού βασίζουν τη λειτουργία τους  περισσότερο στην οξειδωτική φωσφορυλίωση [4, 3]. 

 Ο Le Zhang, και οι συνεργάτες (2017) βρήκαν ότι  τα βλαστοκύτταρα του καρκίνου του μαστού παράγουν λιγότερο  γαλακτικό οξύ και έχουν υψηλότερο περιεχόμενο ΑΤΡ και μιτοχονδριακή σήμανση σε σύγκριση με τα  διαφοροποιημένα  κύτταρα απογόνους τους [7, 9].  Bλέπε: Vibramycin

Υποστηρίζοντας μιαν εξάρτηση των βλαστοκυττάρων  του καρκίνου του μαστού από τη μιτοχονδριακή οξειδωτική φωσφορυλίωση, ο Lamb και οι συνεργάτες του (2014) βρήκαν ότι τα μαμμοσφαίρια [κυτταρικές καλλιέργειες εμπλουτισμένες με βλαστοκύτταρα του καρκίνου του μαστού] αυξάνουν σημαντικά τη βιολογική ρύθμιση των  μιτοχονδριακών  πρωτεΐνών [8] και ότι η δοξυκυκλίνη μπορεί να αναστείλει τη μιτοχονδριακή βιογένεση και τον φαινότυπο των ‘’βλαστοκυττάρων’’ των καρκινικών κυττάρων του καρκίνου του μαστού [8].

 Τα ευρήματα της έρευνας της ομάδας του Le Zhang υποστηρίζουν ότι η δοξυκυκλίνη, ένα φάρμακο εγκεκριμένο από την FDA, μπορεί να εμποδίσει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του καρκίνου του μαστού, καθώς και την αυτοανανέωση των βλαστοκυττάρων του καρκίνου του μαστού.

Μέρος του μηχανισμού αναστολής της αυτοανανέωσης οφείλεται στην καταστολή των βασικών παραγόντων ανάπτυξης βλαστοκυττάρων, όπως οι Oct4, Sox2, Nanog και c-myc.

Είναι σημαντικό ότι η θεραπεία με δοξυκυκλίνη έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της επιθηλιακής-προς- μεσεγχυματική μετάπτωση  των καρκινικών κυττάρων του μαστού, την εισβολή και τη μετανάστευση, καθώς οι δείκτες που σχετίζονται  με την επιθηλιακή-προς- μεσεγχυματική μετάπτωση μειώνουν σημαντικά το βιολογικό ρυθμό τους.

Εν τέλει,  η θεραπεία με δοξυκυκλίνη καταστέλλει τις πρωτεΐνες που σχετίζονται με την αυτοφαγία, γεγονός που υποδηλώνει ένα ρόλο της αυτοφαγίας στα επαγόμενα από τη δοξυκυκλίνη αποτελέσματα. 

Υπό το πρίσμα αυτής της μελέτης είναι εύλογο να προβλεφθούν στρατηγικές κλινικής θεραπείας για ασθενείς με καρκίνο του μαστού, που περιλαμβάνουν αυτό το παλαιό φάρμακο για την πρόληψη υποτροπής και μετάστασης και τη βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών με καρκίνο του μαστού [9].

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.Federici TJ. The non-antibiotic properties of tetracyclines: clinical potential in ophthalmic disease. Pharmacol Res 2011; 64(6): 614–623; PMID:21843641; http://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2011.06.013 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2.Griffin MO, Ceballos G, Villarreal FJ. Tetracycline compounds with non-antimicrobial organ protective properties: possible mechanisms of action. Pharmacol Res 2011; 63(2): 102–107; PMID:20951211; http://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2010.10.004 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3.Garrido-Mesa N, Zarzuelo A, Galvez J. (2013) Minocycline: far beyond an antibiotic. Br J Pharmacol 2013;169(2): 337–352; PMID:23441623; http://dx.doi.org/10.1111/bph.12139 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4. Lamb R, Ozsvari B, Lisanti CL, Tanowitz HB, Howell A, Martinez-Outschoorn UE, Sotgia F, Lisanti MP.Antibiotics that target mitochondria effectively eradicate cancer stem cells, across multiple tumor types: Treating cancer like an infectious disease. Oncotarget 2015; 6(7): 4569–4584; PMID:25625193; http://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.3174 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Saikali Z, Singh G. Doxycycline and other tetracyclines in the treatment of bone metastasis. Anti-Cancer Drugs 2003; 14(10):773–8; PMID:14597870 [PubMed] [Google Scholar]

6.Newby AC. Matrix metalloproteinase inhibition therapy for vascular diseases. Vasc Pharmacol 2012; 56(5): 232–244; PMID:22326338 [PubMed] [Google Scholar]

7. Vlashi E, Lagadec C, Vergnes L, Reue K, Frohnen P, Chan M, Alhiyari Y, Dratver MB, Pajonk F.Metabolic differences in breast cancer stem cells and differentiated progeny. Breast Cancer Res Treatment 2014;146(3):525–534; PMID:25007966; http://dx.doi.org/10.1007/s10549-014-3051-2 [PMC free article][PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Lamb R, Harrison H, Hulit J, Smith DL, Lisanti MP, Sotgia F. Mitochondria as new therapeutic targets for eradicating cancer stem cells: Quantitative proteomics and functional validation via MCT1/2 inhibition. Oncotarget 2014; 5(22): 11029–11037; PMID:25415228; http://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.2789 [PMC free article][PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9.Le ZhangLiang XuFengchun Zhang, and Erina Vlashi. Doxycycline inhibits the cancer stem cell phenotype and epithelial-to-mesenchymal transition in breast cancer. Cell Cycle. 2017; 16(8): 737–745. Published online 2016 Oct 18. doi: 10.1080/15384101.2016.1241929Συνώνυμα:© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Φαρμακολογία: