Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα C

1. chauffeur’s fracture

2. carboxyhemoglobin

3. clefts

4. corneal topographer

5. Chemotherapy-Related Cognitive Impairments (CRCIs)

6. chemoprevention

7. camptpcormia

8. colloid

9. cromolyn sodium (disodium cromoglycate) [Intal; Nasalcrom; Rynacrom;Tilade]

10. concomitant affect