Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα D

1. dyslipidemia

2. discharge formula; post-discharge formula; preterm formula

3. dental chart

4. desipramine HCl ( Νorpramin®; Pertofrane®)

5. desonide (DesOwen®)

6. densitometry

7. dissertation

8. diallyl disulfide (DADS)

9. diphenhydramine HCL [Βenadryl®]

10. diflusinal [Dolobid®]