Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα O

1. oncogenous; oncogenic [(Syn.) tumor-induced]

2. o - aminoazotoluene

3. on (a) par with someone/something

4. osteolipoma

5. ocuoloauriculovertebral

6. ouabain

7. okra [Abelmoschus esculentus, Hibiscus esculentus]

8. overactive bladder

9. oncornaviruses; οncovirinae

10. retrolental fibroplasia