Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα O

1. open-label trial

2. octoploid

3. ofloxacin

4. oncography

5. ocriplasmin

6. oviduct

7. opisthorchis

8. oviducal, oviductal

9. amine oxidoreductase

10. ocriplasmin [Jetrea®]