Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα O

1. o- Στη χημία, συντμηση για τον όρο ορθο-

2. oncograph

3. oncocyte

4. opisthomastigote

5. orofacial clefts

6. oncornaviruses; οncovirinae

7. oncogenous; oncogenic [(Syn.) tumor-induced]

8. octoploid

9. outrageous

10. Opisthorchiidae