Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα L

1. lukewarm milk

2. lilliputian or microptic hallucination,

3. lactation

4. loughing gas [nitrous oxide]

5. lineage

6. laryngeal grannuloma

7. lectin

8. lineage

9. lutein

10. lateral pterygoid muscle