Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα A

1. acrylate

2. ab initio

3. ascending reticular activating system, [ARAS]

4. anterior cingulate gyrus

5. acathisia

6. androgen antagonist

7. afferent arterioles

8. acanthocytosis

9. acousma, acoasm

10. altercation