Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

διανοητική καθυστέρηση

         
mental retardation

         

Ερμηνεία:

Σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-IV,  ένα άτομο διαγιγνώσκεται με νοητική υστέρηση εάν έχει σημαντικά χαμηλότερη του μέσου όρου νοητική λειτουργία, όπως καθορίζεται  από ένα πηλίκο νοημοσύνης (IQ), που μετράται χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο, ατομικά χορηγούμενο/κόκκινο τεστ νοημοσύνης) και βρίσκεται  κάτω του 70.(American Psychiatric Association, 1994).

Η νοητική υστέρηση στα μικρά παιδιά συχνά ξεφεύγει διαγνωστικά από τους κλινικούς γιατρούς. Η πάθηση είναι παρούσα στο 2 έως 3 τοις εκατό του πληθυσμού, είτε ως μεμονωμένο εύρημα είτε ως μέρος ενός συνδρόμου ή ευρύτερης διαταραχής. 

Τα αίτια της νοητικής υστέρησης είναι πολυάριθμα και περιλαμβάνουν γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σε τουλάχιστον 30 έως 50 τοις εκατό των περιπτώσεων, οι γιατροί δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν την αιτιολογία παρά τη διεξοδική αξιολόγηση. 

Η διάγνωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα ολοκληρωμένο προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, μια πλήρη κλινική εξέταση και μια προσεκτική αναπτυξιακή αξιολόγηση του παιδιού. Αυτά θα καθοδηγήσουν κατάλληλες αξιολογήσεις και παραπομπές για την παροχή γενετικής συμβουλευτικής, πόρων για την οικογένεια και προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης για το παιδί.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

D K Daily , H H ArdingerG E Holmes. Identification and evaluation of mental retardation. Am Fam Physician. 2000 Feb 15;61(4):1059-67, 1070.

Intellectual disability (mental retardation). Shea SE.Pediatr Rev. 2012 Mar;33(3):110-21; quiz 120-1.

[Genetics of mental retardation]. Goldenberg A, Saugier-Veber P.Pathol Biol (Paris). 2010 Oct;58(5):331-42.Συνώνυμα:
intellectual disability (προτιμόμενος όρος)

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ψυχολογία: