Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ενοποίηση ή παγίωση μνήμης

         
memory consolidation

         

Ερμηνεία:

Η ενοποίηση μνήμης είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη μετατροπή των βραχυπρόθεσμων αναμνήσεων σε μακροπρόθεσμες αναμνήσεις. Η παγίωση ή εδραίωση μνήμης αναφέρεται στη μεταμόρφωση με την πάροδο του χρόνου των εσωτερικών αναπαραστάσεων που εξαρτώνται από την εμπειρία και των νευροβιολογικών τους υποστρωμάτων.

Η διαδικασία θεωρείται ότι ενσωματώνεται σε συναπτικές και κυτταρικές τροποποιήσεις στα κυκλώματα του εγκεφάλου, στα οποία η μνήμη κωδικοποιείται αρχικά και ότι προχωρά με επαναλαμβανόμενες επανενεργοποιήσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης όσο και κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποκορύφωμα τη διανομή πληροφοριών σε πρόσθετες θέσεις και την ενσωμάτωση νέων πληροφοριών στην υπάρχουσα γνώση[1].

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι σε υγιή άτομα ο ύπνος προάγει την εδραίωση της μνήμης[2].

Οι αλλαγές στη φυσιολογία του ύπνου που σχετίζονται με την ηλικία μπορεί να επηρεάσουν την εδραίωση της μνήμης και να ευθύνονται για τη μειωμένη απόδοση της επεισοδιακής μνήμης σε υγιή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ο εντυπωσιακός παραλληλισμός των αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία στον ύπνο και την επεισοδιακή μνήμη έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση σε εμπειρικές μελέτες που διερευνούν τη σχέση μεταξύ των αλλαγών, που σχετίζονται με την ηλικία στον ύπνο και τη μνήμη.

Ωστόσο, τα στοιχεία παραμένουν ασαφή υπό ποιες συνθήκες και με ποιους μηχανισμούς επηρεάζεται η εδραίωση της μνήμης κατά τη γήρανση. Οι διαταραχές παγίωσης της μνήμης δεν προκαλούνται μόνο από αλλαγές του ύπνου, αλλά προκύπτουν σε συνέργεια με αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία στη δομή του εγκεφάλου και τη νευροτροποποίηση. Υποστηρίζουμε ότι οι ταλαντώσεις ύπνου (περιοδικές αλλαγές του ύπνου στη διάρκεια του χρόνου)  κατά τη διάρκεια του ύπνου βαθιάς μη γρήγορης κίνησης των ματιών (NREM) καθοδηγούν την επανενεργοποίηση, την ενσωμάτωση και την ανακατανομή των ιχνών μνήμης.

Οι νευροτροποποιητές που υποστηρίζουν αυτούς τους μηχανισμούς αλλάζουν στην τρίτη ηλικία. Σε συνδυασμό με αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου, η δημιουργία ταλαντώσεων ύπνου κατά τη διάρκεια του ύπνου NREM εξασθενεί, ο συντονισμός τους γίνεται διάχυτος και οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την απόδοση σταθερών επεισοδιακών αναμνήσεων εξασθενούν[3].Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.The Consolidation and Transformation of Memory.Dudai Y, Karni A, Born J.Neuron. 2015 Oct 7;88(1):20-32. 

2.Cellini N.Memory consolidation in sleep disorders.Sleep Med Rev. 2017 Oct;35:101-112.

3.Muehlroth BE, Rasch B, Werkle-Bergner M.Episodic memory consolidation during sleep in healthy aging.Sleep Med Rev. 2020 Aug;52:101304. Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Νευρολογία: