Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

διασταυρούμενη συνομιλία

         
crosstalk

         

Ερμηνεία:

Διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κύτταρο,  όταν το ίδιο σήμα μοιράζεται δύο ή περισσότερα μονοπάτια σηματοδότησης. Συνήθως, ένα σήμα που προκαλείται από τη δέσμευση μιας ουσίας σε ένα μόριο πάνω ή μέσα σε ένα κύτταρο περνά από το ένα μόριο στο άλλο στην ίδια οδό. Τα κύτταρα επικοινωνούν με το περιβάλλον τους μέσω μονοπατιών μεταγωγής σήματος. 

Ο όρος διασταυρούμενη συνομιλία  έχει χρησιμοποιηθεί  για την περιγραφή έμμεσων επιδράσεων  που μπορεί να ασκήσει μια οδός σηματοδότησης σε μια διαφορετική οδό σηματοδότησης. Η έμμεση συνομιλία έχει χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της διαδοχικής δράσης διαφορετικών μονοπατιών σηματοδότησης, ειδικά όταν η δράση της πρώτης διαδρομής είναι απαραίτητη για να δούμε τη δραστηριότητα της δεύτερης οδού.

 Ένα παράδειγμα αυτού είναι όταν ένας μεταγραφικός παράγοντας που δρα στην πρώτη οδό δεσμεύει τους προαγωγείς των γονιδίων που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση, την αποικοδόμηση, τη μεταφορά ή την ευαισθησία σε μια δεύτερη ορμόνη ή πρόσδεμα. Περιστασιακά, το crosstalk έχει χρησιμοποιηθεί για να ορίσει μια απόκριση, (π.χ. μεταγραφική), σε δύο διαφορετικά σήματα που συγκλίνουν στους προαγωγείς των συν-ρυθμιζόμενων γονιδίων.

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο οδών σηματοδότησης, μπορεί να είναι καταλληλότερο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί όροι, όπως  η συρρύθμιση για να αναφέρεται σε μια προσθετική απόκριση και η συνεργία για μια απόκριση κάτι περισσότερο από αθροιστική. Ο όρος «αμοιβαίος ανταγωνισμός»  χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε τα αντίθετα αποτελέσματα δύο οδών σηματοδότησης όταν ενσωματώνονται στον προαγωγέα ενός γονιδίου(Vert G, Chory J. 2011).Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Crosstalk in cellular signaling: background noise or the real thing? Vert G, Chory J.Dev Cell. 2011 Dec 13;21(6):985-91.

Crosstalk between fibroblasts and immunocytes in fibrosis: From molecular mechanisms to clinical trials. Di X, Chen J, Li Y, Wang M, Wei J, Li T, Liao B, Luo D.Clin Transl Med. 2024 Jan;14(1):e1545

Pathological mechanisms and crosstalk among different forms of cell death in systemic lupus erythematosus. Xu Y, Li P, Li K, Li N, Liu H, Zhang X, Liu W, Liu Y.J Autoimmun. 2022 Oct;132:102890.

Dynamic crosstalk between hematopoietic stem cells and their niche from emergence to aging. Deng ZH, Ma LY, Chen Q, Liu Y.Bioessays. 2023 Mar;45(3):e2200121.

 Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιολογία: