Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Κορεατικό ερυθρό τζίνσενγκ

     koreatiko΄ erithro΄ tzi΄nseg    
Korean red ginseng

     Κόριαν ρεd τζίνσενγκ    

Ερμηνεία:

Ο όρος τζίνσενγκ (ginseng) αναφέρεται στην αποξηραμένη ρίζα διαφόρων φυτικών ειδών Πάναξ (Panax) [οικογένεια των Αραλιωδών, (Araliaceae)].

Εμπορικής και θεραπευτικής σημασίας είναι τρία είδη τζίνσενγκ, ήτοι: Το Κορεατικό ερυθρό τζίνσενγκ [P. ginseng Meyer (Korean  ginseng)], το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στη βοτανική ιατρική εδώ και πλέον των 2000 ετών [1].

 Το Αμερικανικό τζίνσενγκ [ P. quinquifolium L. (American ginseng)] και το  P. notoginseng (Burk.) FH Chen (Notoginseng). Τα παραπάνω είδη τζίνσενγκ έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται, είτε ως τροφή, είτε ως φαρμακευτικά βότανα [2, 3]. Το P. notoginseng (Burk.) FH Chen (Notoginseng) χρησιμοποιείται ως αιμοστατικό σε διάφορα είδη αιμορραγιών.

Το Panax ginseng έχει ευρύτατα χρησιμοποιηθεί ως προσαρμοστικογόνος παράγοντας (adaptogenic agent) και έχει βρεθεί ότι ενισχύει τη σωματική ρώμη, προάγει τη ζωτικότητα, αυξάνει την αντίσταση στο στρες, δρα αντιγηραντικά και επιδεικνύει ανοσοτροποποιητική δραστηριότητα [4, 5]

Οι ρίζες του τζίνσενγκ χρησιμοποιούνται και σήμερα ως φαρμακευτικά βότανα στις ιατρικές πρακτικές πολλών Ασιατικών χωρών, ενώ έχουν ερευνηθεί και απομονωθεί τα βιοδραστικά συστατικά τους.

 Τα παραπάνω τρία είδη τζίνσενγκ περιέχουν σαπωνίνες, που μπορούν να ταξινομηθούν στους εξής τύπους, στον τύπο δραμμαράνης (dammarane-type), στον τύπο οκοτιλλόλης (ocotillol-type), στον τύπο ολιγογλυκοσιδών ολεανάνης (oleanane-type oligoglycosides) και τις πολυσακχαρίδες (polysaccharides).

Οι τζινσενοσίδες δαμμαράνης μετασχηματίζονται σε χημικές ενώσεις, όπως  οι τζινσενοσίδες  Rg3, Rg5, και  Rk1 μέσω δράσης ατμού και θέρμανσης και μεταβολίζονται από την εντερική χλωρίδα στους μεταβολίτες: Χημική ένωση K, τζινσενοσίδη Rh1, πρωτο και παναξατριόλη.

Αυτοί οι μεταβολίτες  είναι μη-πολικοί (nonpolar), ούτε φαρμακολογικά ενεργοί και εύκολα απορροφώνται από τη γαστρεντερική οδό.

Παρά τούτο, οι δραστηριότητες που μεταβολίζουν αυτά τα συστατικά προς βιοδραστικές χημικές ενώσεις διαφέρουν σημαντικά από ατόμου σε άτομο, καοθόσον η εντερική χλωρίδα διαφέρει, από ανθρώπου σε άνθρωπο. Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι διαφορές τα τζίνσενγκς ζυμώνονται με διάφορα ένζυμα  ή μικρόβια.

Τα τζίνσενγκς έχουν και αντιοξειδωτική δράση. Το σημαντικότερο είδος τζίνσενγκ είναι το  Κορεατικό ερυθρό τζίνσενγκ, το οποίο χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό της πνευματικής συγκέντρωσης, της σωματικής αντοχής, αλλά και ως αντιοξειδωτικός, τονωτικός, αντιγηραντικός, διεγερτικός και αποκαταστατικός παράγοντας [6].

 Σε διάφορες  μελέτες περιγράφονται επίσης ότι το  τζίνσενγκ διαθέτει και αναλγητικές, αντικαρκινικές, αντιυπερτασικές και ανοσοενισχυτικές ιδιότητες [7].

Το εκχύλισμα του τζίνσενγκ είναι γνωστό για τα επωφελή του αποτελέσματα στην αναστροφή παθολογικών και φυσιολογικών αλλαγών, που προκαλούνται από ισχαιμία, στρες και γήρανση του οργανισμού [8, 9, 10].

 

 

 

 Ετυμολογία:


Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.Li CPLi RC. An introductory note to ginseng. Am J Chin Med (Gard City N Y). 1973 Jul;1(2):249-61.

2.Attele AS, Wu JA, Yuan CS. Ginseng pharmacology: multiple constituents and multiple actions.Biochem Pharmacol. 1999 Dec 1; 58(11):1685-93.

3.Kennedy DO, Scholey AB.Ginseng: potential for the enhancement of cognitive performance and mood. Pharmacol Biochem Behav. 2003 Jun; 75(3):687-700.

 4. Singh VK, Agarwal SS, Gupta BM. Immunomodulatory activity of  Panax ginseng extract. Planta Med. 1984 Dec; 50(6):462-5. 

5. Scaglione F, Ferrara F, Dugnani S, Falchi M, Santoro G, Fraschini F. Immunomodulatory effects of two extracts of Panax ginseng C.A. Meyer. Drugs Exp Clin Res. 1990;16:537–542. [PubMed 

6. Dong-Hyun Kim. Chemical Diversity of Panax ginseng, Panax quinquifolium, and Panax notoginseng. J Ginseng Res. 2012 Jan; 36(1): 1–15. doi: 10.5142/jgr.2012.36.1.1 

7. Choi K.T. Botanical characteristics, pharmacological effects and medicinal components of Korean Panax ginseng C A Meyer. Acta Pharmacol Sin. 2008;29:1109–1118. [PubMed] [Ref list].

8.Tekin G, Bulut G, Sargon MF, Işik D. Investigating the Effect of Korean Red Ginseng on the Viability of Random-Pattern Skin Flaps in Rats. Tekin H,  Ann Plast Surg. 2017 Feb 10. doi: 10.1097/SAP.0000000000000976.

9. Lee NH, Jung HC, Lee S. Red Ginseng as an Ergogenic Aid: A Systematic Review of Clinical Trials.  J Exerc Nutrition Biochem. 2016 Dec 31;20(4):13-19. doi: 10.20463/jenb.2016.0034

10. Kopalli SR, Cha KM, Ryu JH, Lee SH, Jeong MS, Hwang SY, Lee YJ, Song HW, Kim SN, Kim JC, Kim SK. Korean red ginseng improves testicular ineffectiveness in aging rats by modulating spermatogenesis-related molecules.  Exp Gerontol. 2017 Jan 23;90:26-33. doi: 10.1016/j.exger.2017.01.020.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Φυτοφαρμακολογία: