Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

θερμογραφία

         
thermography

         

Ερμηνεία:

H θερμογραφία είναι απλό εξαιρετικό διαγνωστικό εργαλείο, χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία, χρήσιμο στην καθ΄ημερινή ιατρική εργασία, που προστατεύει από άσκπο ακτινολογικό έλεγχο τους ασθενείς. Μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση τους ιατρούς κάθε κλινικής ειδικότητας με βεβαιότητα, βοηθώντας τους να αποφασίσουν αν θα πρέπει ο ασθενής να κάνει απλή ακτινογραφία, αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

 Η θερμογραφία χρησιμοποιεί μια υπέρυθρη κάμερα για να ανιχνεύει τις εκπομπές θερμότητας από την στοχευμένη περιοχή του σώματος. Η ψηφιακή υπέρυθρη θερμική απεικόνιση είναι η θερμογραφία που χρησιμοποιείται και για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Αυτή η μέθοδος δείχνει υψηλή ακρίβεια και είναι μια οικονομικά αποδοτική μορφή διάγνωσης.

Η θερμογραφία εφαρμόζεται στη διάγνωση των φλεγμονών που εγκαθίστανται  στη μύτη, τους παραρρίνιους κόλπους, το ρινοφάρυγγα, το φάρυγγα και το λάρυγγα. Ο θερμογραφικός έλεγχος είναι χρησιμότατος για την πορεία των ανωτέρω φλεγμονωδών καταστάσεων και για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της θεραπείας που έχει χορηγηθεί. 

Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι μια εύκολη, ταχεία και αξιόπιστη μέθοδος έρευνας και διάγνωσης. Ο ασθενής δεν υφίσταται οποιαδήποτε επέμβαση στο σώμα του και δεν προκαλεί οποιαδήποτε παρενέργεια ή επιπλοκή. Η θερμογραφία μπορεί να εφαρμοστεί σε βρέφη, παιδιά και εγκύους με απόλυτη ασφάλεια.

Φυσιολογικό θερμογράφημα: Το θερμογράφημα του φυσιολογικού προσώπου είναι συμμετρικό, η μύτη είναι ψυχρή (απεικονίζεται με σκούρο μπλε χρώμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις και οι παρειές είναι κρύες, ενώ το μέτωπο έχει συμμετρικό θερμικό είδωλο. Η πρόσθια περιοχή του τραχήλου έχει συμμετρικό θερμικό είδωλο επίσης. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί μικρή θερμική νόσος κατά μήκος των καρωτίδων. Στους άνδρες που προεξέχει ο τράχηλος στην περιοχή του ''μήλου του Αδάμ" η περιοχή απεικονίζεται ως ψυχρή περιοχή. 

Στην περίπτωση της ρινίτιδας παρατηρείται εικόνα θερμής μύτης. Η διαφορά των θερμοκρασιών μεταξύ της μύτης που φλεγμαίνει και των παρακείμενων περιοχών  της μύτης μπορεί να κυμαίνεται από 0,8-1,2 °C (στην αλλεργική ρινίτιδα) μέχρι 2,5 °C στη λοιμώδη ρινίτιδα. Συχνά μια χρόνια φλεγμονή στη μύτη συντηρείται από την υπάρχουσα σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα θερμογραφήματα της μύτης είναι ασύμμετρα, όπου υπάρχει καθαρή σκολίωση.

Στην περίπτωση της ρινοκολπίτιδας παρατηρείται με το θερμογράφημα υπερθερμία που εντοπίζεται πάνω από τον πάσχοντα παραρρίνιο κόλπο.

Οι διαφορές των θερμοκρασιών στο δέρμα εξαρτώνται από την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το κάθε άτομο και το στάδιο της φλεγμονής. Συνεπώς με τη θερμογραφία μπορεί να γίνει αντικειμενικός έλεγχος της πορείας της θεραπείας της νόσου ή της εξέλιξης της νόσου.

Η θερμογραφία αποτελεί συμπληρωματική διαγνωστική μέθοδο διερεύνησης φλεγμονών στο σπλαγχνικό κρανίο, τα δόντια, ρινοφάρυγγα, φάρυγγα, λάρυγγα και τράχηλο, χωρίς να αναιρεί τις ενδείξεις της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας. Οι τελευταίες αυτές διαγνωστικές μέθοδοι αναδεικνύουν φυσιολογικά και παθολογικά ανατομικά μόρια. Η θερμογραφία ελέγχει τη λειτουργία μιας περιοχής, ανάλογα με τις αλλαγές της θερμοκρασίας του δέρματος που υπέρκειται της πάσχουσας περιοχής. Η θερμογραφία είναι ερευνητική μέθοδος εκλογής για την έγκαιρη διάγνωση μιας φλεγμονής, στο ξεκίνημά της, σε οποιοδήποτε σημείο του.

Η υπέρυθρη θερμογραφία  μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό περιοχών που φλεγμαίνουν, όταν δεν επιτρέπεται η χρήση ακτίνων Χ ή άλλης ακτινοβολίας, όπως μια αμυγδαλίτιδα, λεμφαδενίτιδα, ρινίτιδα, λοιμώξεις οδόντων, ρινοκολπίτιδα και ωτίτιδα.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Sitnikov VPEgorova TA. Thermographic and rhinorheographic parallels in clinical diagnosis of inflammatory diseases of paranasal sinusesVestn Otorinolaringol. 1989 Jul-Aug;(4):53-6

The employment of thermographic examinations in the diagnostics of diseases of the paranasalsinuses. Iwona Niedzielska, Sebastian Pawelec, Zbigniew Puszczewicz. Dentomaxillofac Radiol. 2017 Aug; 46(6): 20160367. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1259/dmfr.20160367

Role of Thermography in the Diagnosis of Chronic Sinusitis. Raja Kalaiarasi, Chellappa Vijayakumar, Ramalingam Archana, Ramakrishnan Venkataramanan, Ranganathan Chidambaram, Sadhanandham Shrinuvasan, Ravi Prabhu.  2018 Mar; 10(3): e2298. Published online 2018 Mar 10. doi: 10.7759/cureus.2298Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ψηφιακή Ιατρική: