Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

επικράνιος μυς (μετωποϊνιακός μυς)

         
epicranius muscle (occipito-frontalis muscle)

         

Ερμηνεία:

Mυς που συνίσταται  από τον μετωποϊνιακό και τον κροταφοβρεγματικό μυ.

Έκφυση:Οι ινιακές μοίρες  από τα  δύο έξω τριτημόρια της άνω αυχενικής γραμμής (superior nuchal line) του ινιακού οστού και από τη μαστοειδή απόφυση του κροταφικού οστού. Οι μετωπιαίες γαστέρες  εκφύονται  από την επικράνιο απονεύρωση  (epicranial aponeurosis)  στο επίπεδο της στεφανιαίας ραφής (coronal suture).

Κατάφυση: To δέρμα  της ινιακής μοίρας, το δέρμα της μετωπιαίας μοίρας της επικράνιας απονεύρωσης (ο αποπλατυσμένος τένοντας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο γαστέρες του επικράνιου μυός).

Λειτουργία: Έλκει το τριχωτό της κεφαλής προς τα πίσω  και πρόσω και ανυψώνει τα φρύδια (έκφραση έκπληξης).

Νεύρωση: Κροταφικοί κλάδοι του προσωπικού νεύρου, που δίδουν νεύρωση στην μετωπιαία γαστέρα του μυός. 

Οι οπίσθιοι ωτιαίοι κλαδοι του προσωπικού νεύρου δίδουν νεύρωση στην ινιακή γαστέρα του μυός. Η ινιακή γαστέρα του μετωποϊνιακου ή επικράνιου  μυός είναι ένας μυς που καλύπτει το ινιακό τμήμα του κρανίου. Το οπίσθιο ωτιαίο νεύρο είναι ο πρώτος εξωκρανιακός κλάδος του προσωπικού νεύρου, ο οποίος τροφοδοτεί την  ινιακή γαστέρα του μετωποϊνιακου μυός. Το οπίσθιο ωτιαίο νεύρο  είναι μια από τις δομές που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του προσωπικού νεύρου κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, όπως η παρωτειδεκτομή και η μαστοειδεκτομή[1]

Αρτηρία: Ο μετωπιαίος κλάδος της επιπολής κροταφικής αρτηρίας  προς την μετωπιαία γαστέρα. Ο ινιακός κλάδος της οπίσθιας ωτιαίας και ο κατιών κλάδος της ινιακής αρτηρίας προς την ινιακή γαστέρα.

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.Morphological study of the occipital belly of the occipitofrontalis muscle and its innervation. Jeon A, Kim SD, Han SH.Surg Radiol Anat. 2015 Nov;37(9):1087-92.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ανατομική: