Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TMPRSS2-ERG (or T2-ERG) fusion

         
TMPRSS2-ERG (or T2-ERG) fusion

         

Ερμηνεία:

Οι Drs. Scott Tomlins και  Arul Chinnaiyan  του University of Michigan ανακάλυψαν μιαν ανωμαλία γονιδιακής  σύντηξης γνωστής ως  TMPRSS2-ERG ή T2:ERG που υπάρχει στους μισούς, από όλους τους  καρκίνους του προστάτη και θεωρείται  ότι είναι ένας εκκινητής αυτής της νόσου.

Μετρώντας στα ούρα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη το RNA  που δημιουργείται από τη σύντηξη  των δύο γονιδίων —TMPRSS2 και  ERG μπορεί να ανιχνευτεί η παρουσία καρκίνου του προστάτη.

Κανονικά το γονίδιο  ERG, που είναι ένα ισχυρό ογκογονίδιο, είναι αδρανές στα κύτταρα του προστάτη και η πρωτείνη του δεν εκφράζεται, ούτε παράγεται. Όμως στο 50% των εστιών του καρκίνου του προστάτη, το γονίδιο ΕRG συντήκεται ανώμαλα με το γονίδιο  TMPRSS2 , που εντοπίζεται πλησίον του στο ίδιο χρωμόσωμα- το χρωμόσωμα 21. Μόλις; Συμβεί αυτό ενεργοποιείται το ERG και παράγονται υψηλά επίπεδα  μιας ελαφρώς βραχυσμένης  μορφής πρωτείνης ERG.

Όταν αυτή η αποκλίνουσα σύντηξη RNAανιχνεύεται στα ανδρικά ούρα είναι εξαιρετικά ειδική για την ανίχνευση παρουσίας καρκίνου του προστάτη.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Urine TMPRSS2:ERG Plus PCA3 for Individualized Prostate Cancer Risk Assessment.Tomlins SA1, Day JR2, Lonigro RJ3, Hovelson DH4, Siddiqui J5, Kunju LP5, Dunn RL6, Meyer S2, Hodge P2, Groskopf J2, Wei JT6, Chinnaiyan AM7. Eur Urol. 2015 May 15. pii: S0302-2838(15)00397-8. doi: 10.1016/j.eururo.2015.04.039.Συνώνυμα:© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιοπαθολογία: