Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ρήτρα

         
clause

         

Ερμηνεία:

Διάταξη που περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται σε ένα συμβόλαιο. Στη γραμματική η λέξη clause  είναι ένα σύνολο λέξεων που έχει  υποκείμενο και ένα ρήμα. Η λέξη clause διαφέρει από τη λέξη phrase, διότι η τελευταία είναι ένα σύνολο λέξεων άσχετων μεταξύ τους.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Relative Clause Sentence Comprehension by Japanese-Speaking Children With and Without Specific Language Impairment.Sasaki M, Schwartz RG, Hisano M, Suzuki M.J Speech Lang Hear Res. 2021 Jun 4;64(6):1929-1943.

To Link or Not to Link: Clause Chaining in Japanese Narratives. Clancy PM.Front Psychol. 2020 Feb 7;10:3008. 

Interactions between givenness and clause order in children's processing of complex sentences. de Ruiter LE, Lieven EVM, Brandt S, Theakston AL.Cognition. 2020 May;198:104130Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ιατρονομικοί όροι: