Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ολιγοφρένια (διανοητική καθυστέrηση, διανοητική αναπηρία)

         
mental deficiency (mental retardation, intellectual disability)

         

Ερμηνεία:

Οι ολιγοφρένιες διακρίνονται σε αυτές που οφείλονται σε άγνωστα και μη καθορισθέντα εισέτι αίτια, με μόνην έκδηλη την λειτουργική αντίδραση (διανοητική ελαττωματικότητα)[Συγγενείς και κληρονομικές ολιγοφρένιες είναι η μωρία, ηλιθιότητα, ιδιωτεία] και τις ολιγοφρένιες που οφείλονται σε ακαθόριστα αίτια, όπως η Ιδιοπαθής διανοητική καθυστέρηση (ανεπάρκεια), που διακρίνεται σε ελαφρά, μέτρια, βαρειά. Ο όρος που αντικατέστησε τον όρο mental deficiency αντικαταστάθηκε από τον όρο mental retardation (διανοητική καθυστέρηση) και σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος intellectual disability (διανοητική αναπηρία).

Η διάγνωση της νοητικής υστέρησης τίθεται εάν ένα άτομο έχει επίπεδο νοητικής λειτουργίας πολύ κάτω από το μέσο όρο και σημαντικούς περιορισμούς σε δύο ή περισσότερους τομείς προσαρμοστικών δεξιοτήτων. Η νοητική υστέρηση ορίζεται ως η βαθμολογία IQ (Ιntelligence Quotient) κάτω από 70 έως 75. Οι προσαρμοστικές δεξιότητες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την καθημερινή ζωή.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

[Epidemiology of mental deficiency. The study of Safor (I): prevalence and etiology]. Tomás Vila M, Paricio Talayero JM, Colomer Revuelta C, Andrés Celma M, Moratal A.An Esp Pediatr. 1991 May;34(5):365-71.

Emotional determinants of mental deficiency. EISENBERG L.AMA Arch Neurol Psychiatry. 1958 Jul;80(1):114-21.Συνώνυμα:
mental retardation, intellectual disability

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ψυχιατρική: