Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

οικογένεια μεταφοράς ψευδαργύρου ΖΙΡ

         
ΖΙΡ transporter family

         

Ερμηνεία:

Η κυτταρική ομοιόσταση του ψευδαργύρου ελέγχεται από τις συντονισμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταλλοθειονεϊνών (MT), των πρωτεϊνών Zrt και Irt (ZIP) και των μεταφορέων ψευδαργύρου  (ZnT). Οι δύο οικογένειες μεταφοράς ψευδαργύρου, ZIP και ZnT ελέγχουν ήπια  την κυτοσολική κίνηση του ψευδαργύρου. Οι  MTs δεσμεύονται στον ψευδάργυρο για να τον διατηρήσουν, να τον  ρυθμίσουν και να τον χηλοποιήσουν. 

Υπάρχει ένας ευαίσθητος ομοιοστατικός έλεγχος του ψευδαργύρου στο κυτταρικό επίπεδο που αποφεύγει την υπερβολική συσσώρευση ψευδαργύρου [1]

Αυτός ο έλεγχος γίνεται με τη μεσολάβηση  14 πρωτεϊνικών μελών   της οικογένειας εισαγωγέων ψευδαργύρου (Zip) που  εισάγουν ψευδάργυρο στο κυτοσόλιο και 10 πρωτείνικών μελών  της οικογένειας εξαγωγέων ψευδαργύρου (ZnT) που μεταφέρουν ψευδάργυρο έξω από το κυτοσόλιο. Επίσης, ρυθμίζουν  την κατανομή του ψευδαργύρου στα ενδοκυτταρικά οργανίδια, όπως η συσκευή  του Golgi, το ενδοπλασματικό δίκτυο και τα μιτοχόνδρια [2].

Όλα τα κύτταρα των θηλαστικών περιέχουν την οικογένεια εισαγωγής  ψευδαργύρου ΖΙΡ μέσα στο κυτοσόλιο των κυττάρων, που εντοπίζονται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη (plasmamembrane).

Στα καρκινικά κύτταρα ο εισαγωγέας ψευδαργύρου ΖΙΡ (ΖΙΡ importer) είναι με μειωμένη βιολογική δραστηριότητα (downregulated) .

Έτσι τα κακοήθη κύτταρα έχουν έλλειψη ΖΙΡ, πράγμα που περιορίζει την ενδοκυττάρια πρόσληψη και συγκέντρωση ψευδαργύρου. Οι μεταφορείς ψευδαργύρου ΖΙΡ1, ΖΙΡ3  και ΖΙΡ14, που υπάρχουν στην κυτταρική μεμβράνη φυσιολογικών κυττάρων του προστάτη, του παγκρέατος, και του ήπατος, απουσιάζουν στα καρκινικά κύτταρα αυτών των ιστών[3].  Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.Plum LM, Rink L, Haase H . The essential toxin: impact of zinc on human health.Int J Environ Res Public Health. 2010 Apr; 7(4):1342-65.

2.Kambe T., Tsuji T., Hashimoto A., Itsumura N. The physiological, biochemical, and molecular roles of zinc transporters in zinc homeostasis and metabolism. Physiol. Rev. 2015;95:749–784. doi: 10.1152/physrev.00035.2014. [PubMed]

3.Kimura T., Kambe T. The functions of metallothionein and ZIP and ZnT transporters: An overview and perspective. Int. J. Mol. Sci. 2016;17:336. doi: 10.3390/ijms17030336. [PMC free article]Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιοχημεία: