Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

θυλακιώδη βοηθητικά Τ κύτταρα

         
T follicular helper (Tfh) cells

         

Ερμηνεία:

Τα θυλακιώδη βοηθητικά Τα κύτταρα  (Tfh) είναι ένα εξειδικευμένο υποσύνολο CD4 + Τ κυττάρων που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην ανθρώπινη αμυγδαλή . Παίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστατευτική ανοσία, βοηθώντας τα Β κύτταρα να παράγουν αντισώματα έναντι ξένων παθογόνων. 

Τα θυλακιώδη βοηθητικά Τα κύτταρα  (Tfh) εντοπίζονται μέσα σο θυλάκιο του Β κυττάρου και ιδιαίτερα στο βλαστικό κέντρο (germinal Center) και φέρουν τον υποδοχέα χημοκίνης CXCR5. 

Οι πολύπλοκες και αλληλένδετες διαδικασίες ωρίμανσης χημικής συγγένειας Β-κυττάρων (επιλογή και υπερμετάλλαξη), ανασυνδυασμός αλλαγής τάξης, διαφοροποίηση Β-κυττάρων μνήμης και διαφοροποίηση πλασματοκυττάρων  συμβαίνουν όλα εντός των GCs. Τα GC μπορούν επομένως να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην προστατευτική ανοσία έναντι βακτηριακών και ιικών παθογόνων και στην παραγωγή IgE. 

Το CXCR5 εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιφάνεια των Β κυττάρων και η δέσμευση του συνδέτη του CXCL13 επιτρέπει τη μετανάστευση τους για να σχηματιστούν θυλάκια[1]

 Η επιφανειακή έκφραση T fh του CXCR5 όχι μόνο διακρίνει φαινοτυπικά τα κύτταρα T fh από άλλα δραστικά  Τ κύτταρα, αλλά οδηγεί λειτουργικά τη μετανάστευση των κυττάρων T fh στα θυλάκια Β-κυττάρων, φέρνοντάς τα σε στενή εγγύτητα με τα Β κύτταρα[2-4]. 

Επιπλέον, τα κύτταρα T fh εκφράζουν ένα ποικίλο ρεπερτόριο άλλων επιφανειακών μορίων (π.χ. PD-1, CD40L, ICOS, OX40), τα οποία προάγουν την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των κυττάρων T fh και του βλαστικού κέντρου των  Β κυττάρων  και διευκολύνουν τη βοήθεια των Β-κυττάρων που εξαρτώνται από Τ κύτταρα. 

Τα κύτταρα T fh έχουν αναφερθεί ότι εκφράζουν υψηλά επίπεδα αρκετών κυτοκινών, συμπεριλαμβανομένων των IL-21 και IL-4, οι οποίες είναι κρίσιμες για τον πολλαπλασιασμό των Β-κυττάρων, την επιβίωση και την αλλαγή κατηγορίας ισοτύπου. 

Από την αρχική τους ταυτοποίηση, ο θεμελιώδης ρόλος των κυττάρων T fh στη χυμική ανοσία έχει απεικονιστεί σε λοιμώδεις νόσους[5]. , αυτοάνοσες νόσους[6, 7], εμβολιασμούς[8] , ανοσοανεπάρκειες[9, 10], και καρκίνους[11]

Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τον ρόλο των κυττάρων T fh και ειδικότερα της IL-21 σε διάφορες αλλεργικές διαταραχές.

 

 

 

 

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1. Förster R, Mattis AE, Kremmer E, Wolf E, Brem G, Lipp M. A putative chemokine receptor, BLR1, directs B cell migration to defined lymphoid organs and specific anatomic compartments of the spleen. Cell 1996;87:1037–1047.

2.Kim CH, Rott LS, Clark-Lewis I, Campbell DJ, Wu L, Butcher EC. Subspecialization of CXCR5 + T cells: B helper activity is focused in a germinal center-localized subset of CXCR5 + T cells. J Exp Med 2001;193:1373–1381.

3.Förster R, Mattis AE, Kremmer E, Wolf E, Brem G, Lipp M. A putative chemokine receptor, BLR1, directs B cell migration to defined lymphoid organs and specific anatomic compartments of the spleen. Cell 1996;87:1037–1047.

4.Ansel KM, McHeyzer-Williams LJ, Ngo VN, McHeyzer-Williams MG, Cyster JG. In vivo-activated CD4 T cells upregulate CXC chemokine receptor 5 and reprogram their response to lymphoid chemokines. J Exp Med 1999;190:1123–1134.

8.Cubas RA, Mudd JC, Savoye A, Perreau M, van Grevenynghe J, Metcalf T et al. Inadequate T follicular cell help impairs B cell immunity during HIV infection. Nat Med 2013;19:494–499.

9.Simpson N, Gatenby PA, Wilson A, Malik S, Fulcher DA, Tangye SG et al. Expansion of circulating T cells resembling follicular helper T cells is a fixed phenotype that identifies a subset of severe systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2010;62:234–244.

10.Zhu C, Ma J, Liu Y, Tong J, Tian J, Chen J et al. Increased frequency of follicular helper T cells in patients with autoimmune thyroid disease. J Clin Endocrinol Metab 2011;97:943–950.

11.Bentebibel SE, Lopez S, Obermoser G, Schmitt N, Mueller C, Harrod C et al. Induction of ICOS+CXCR3 + CXCR5 + TH cells correlates with antibody responses to influenza vaccination. Sci Transl Med 2013;5:176ra32.

12.Harker JA, Lewis GM, Mack L, Zuniga EI. Late interleukin-6 escalates T follicular helper cell responses and controls a chronic viral infection. Science 2011;334:825–829.

13.Salzer E, Kansu A, Sic H, Májek P, Ikincioğullari A, Dogu FE et al. Early-onset inflammatory bowel disease and common variable immunodeficiency–like disease caused by IL-21 deficiency. J Allergy Clin Immunol 2014;133:1651–1659.

14Gu-Trantien C, Loi S, Garaud S, Equeter C, Libin M, de Wind A et al. CD4 follicular helper T cell infiltration predicts breast cancer survival. J Clin Invest 2013;123:2873–2892.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ανοσολογία: