Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

εξωτερικός αγγειακός χιτώνας

         
adventitia

         

Ερμηνεία:

Oεξωτερικός χιτώνας του αγγειακού τοιχώματος λειτουργεί ως  ένα κέντρο βιολογικής επεξεργασίας για την ανάκτηση, την ενσωμάτωση, την αποθήκευση και την απελευθέρωση των βασικών ρυθμιστών της λειτουργίας του αγγειακού τοιχώματος. 

Θεωρείται  το πιο περίπλοκο διαμέρισμα του αγγειακού τοιχώματος και περιλαμβάνει μια ποικιλία κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων ινοβλαστών, ανοσοτροποποιητικών κυττάρων, μόνιμων προγονικών κυττάρων, ενδοθηλιακών κυττάρων, αγγεία αγγείων (vasa vasorum) και αδρενεργικών νεύρων. 

Σε απόκριση προς το αγγειακό στρες ή την κάκωση, τα μόνιμα κύτταρα του εξωτερικού χιτώνα είναι συχνά τα πρώτα που ενεργοποιούνται και επαναπρογραμματίζονται για να επηρεάσουν στη συνέχεια τον τόνο και τη δομή του αγγειακού τοιχώματος. 

Πειραματικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο ινοβλάστης του εξωτερικού αγγειακού χιτώνα , που είναι το αφθονότερο κυτταρικό συστατικό του, είναι ένας κρίσιμος ρυθμιστής της λειτουργίας του αγγειακού τοιχώματος. Ως απόκριση στα αγγειακά στρες ,  όπως η υπερδιάταση, υποξία ή λοίμωξη, οι ινοβλάστες του εξωτερικού αγγειακού χιτώνα ενεργοποιούνται  και υφίστανται φαινοτυπικές αλλαγές που περιλαμβάνουν τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την παραγωγή πρωτεϊνών της εξωκυτταρικής θεμέλιας ουσίας, των μορίων προσκόλλησης, την απελευθέρωση δραστικών ειδών οξυγόνου, χημειοκινών, κυτοκινών, αυξητικών παραγόντων και μεταλλοπρωτεϊνασών που, συλλογικά, επηρεάζουν άμεσα τον τόνο και την ανάπτυξη των έσω λείων μυικών ινών. Τα ανωτέρω  διεγείρουν  τη συσσώρευση  και συγκράτηση  και άμεση ανάπτυξη και που διεγείρουν τη στρατολόγηση και τη διατήρηση των κυκλοφορούντων φλεγμονωδών και προγονικών κυττάρων στο τοίχωμα του αγγείου. Τα μόνιμα δενδριτικά κύτταρα συμμετέχουν επίσης στην «αίσθηση» του αγγειακού στρες και επικοινωνούν ενεργά με ινοβλάστες και προγονικά κύτταρα για να προσομοιώσουν διεργασίες αποκατάστασης που περιλαμβάνουν επέκταση του αγγείου των αγγείων,  το οποίο λειτουργεί ως αγωγός για περαιτέρω παροχή φλεγμονωδών/προγονικών κυττάρων.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:Συνώνυμα:© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ανατομική: