Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

αντίδραση ένεκα του στρες της μάχης

         
combat stress reaction (CSR)

         

Ερμηνεία:

Η αντίδραση ένεκα του στρες της μάχης συμβαίνει όταν ένας στρατιώτης απογυμνώνεται από τις ψυχολογικές του άμυνες και αισθάνεται τόσο κυριευμένος από την απειλή που γίνεται αδύναμος να αντιμετωπίσει ή να αποστασιοποιηθεί από αυτήν και κατακλύζεται από συναισθήματα απόλυτης ανικανότητας και άγχους. Σε αυτή την κατάσταση, ο στρατιώτης αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του και τη μονάδα και δεν είναι πλέον σε θέση να εκτελεί στρατιωτικά καθήκοντα [1].

Πολλά από τα συμπτώματα του σοκ, που χαρακτηρίζουν βραχυπρόθεσμες διαταραχές είναι ψυχολογικά. Αν και δεν συμβαίνει αυτό πάντοτε, εν τούτοις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ήτοι: Την αδυναμία εκτέλεσης καθηκόντων.

Το 1995, για παράδειγμα, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις όρισαν την αντίδραση ένεκα του στρες της μάχης ως «μια κανονική και μεταβατική κρίση που προέρχεται από την έκθεση στο άγχος της μάχης σε δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες, όπως η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης από συναδέλφους στρατιώτες ή αξιωματικούς, σωματική στέρηση όπως έλλειψη του φαγητού ή του ύπνου»[2]. Αυτός ο αιτιώδης ορισμός επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο στρατιώτης παρά σε οποιαδήποτε προδιαθεσική ψυχολογία.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.Solomon Z. The impact of posttraumatic stress disorder in military situations.J Clin Psychiatry. 2001; 62 Suppl 17():11-5.[PubMed] [Ref list]

2.Solomon Z, Benbenishty R. The role of proximity, immediacy, and expectancy in frontline treatment of combat stress reaction among Israelis in the Lebanon War. Am. J. Psychiatry. 1986;143:613–617. [PubMed

3.Historical approaches to post-combat disorders.Edgar Jones.Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2006 Apr 29; 361(1468): 533–542. Published online 2006 Mar 24.

 Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ψυχιατρική: