Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Εγώ, το

     eγó    
Εgo

     ίγκο    

Ερμηνεία:

Είναι αυτό που είσαι και όχι αυτό που σε έχουν κάνει.(Coelho P. H. Bερόνικα αποφασίζει να πεθάνει. Λιβάνης, 2006-12-12).

Σύμφωνα με τον Sigmund Freud, η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι πολύπλοκη και έχει περισσότερα από ένα συστατικά. Στην ψυχαναλυτική θεωρία του, ο Φρόιντ δηλώνει ότι η προσωπικότητα αποτελείται από τρία στοιχεία γνωστά ως το αυτό (id), το εγώ και το υπερεγώ (superego). Αυτά τα στοιχεία συνεργάζονται για τη δημιουργία σύνθετων ανθρώπινων συμπεριφορών. 

Κάθε στοιχείο προσθέτει τη δική του μοναδική συμβολή στην προσωπικότητα και τα τρία αλληλεπιδρούν με τρόπους που έχουν ισχυρή επιρροή σε ένα άτομο. Κάθε στοιχείο της προσωπικότητας αναδύεται σε διαφορετικά σημεία της ζωής.

  • Σύμφωνα με τον Φρόιντ, το Εγώ αναπτύσσεται από το αυτό (id)  και διασφαλίζει ότι οι παρορμήσεις του αυτού (ιδ)  να εκφράζονται με τρόπο αποδεκτό στον πραγματικό κόσμο.
  • Το εγώ λειτουργεί στο συνειδητό, προσυνειδητό και στο ασυνείδητο.
  • Το εγώ είναι το συστατικό της προσωπικότητας που είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση της πραγματικότητας

Το Εγώ λειτουργεί με βάση την αρχή της πραγματικότητας , η οποία προσπαθεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες της ταυτότητας με ρεαλιστικούς και κοινωνικά κατάλληλους τρόπους. Η αρχή της πραγματικότητας ζυγίζει το κόστος και τα οφέλη μιας δράσης πριν αποφασίσει να ενεργήσει ή να εγκαταλείψει τις παρορμήσεις.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Boag S. Ego, drives, and the dynamics of internal objects. Front Psychol.2014;5:666. doi:10.3389/fpsyg.2014.0066

Pulcu E. An evolutionary perspective on gradual formation of superego in the primal horde. Front Psychol. 2014;5:8. doi:10.3389/fpsyg.2014.00008

Bargh JA, Morsella E. The Unconscious Mind. Perspect Psychol Sci. 2008;3(1):73-9. doi:10.1111/j.1745-6916.2008.00064.x

The Roots and Evolution of Ego-State Theory and Therapy.Abramowitz EG, Torem MS.Int J Clin Exp Hypn. 2018 Oct-Dec;66(4):353-370. 

Ego depletion and the strength model of self-control: a meta-analysis.Hagger MS, Wood C, Stiff C, Chatzisarantis NL.Psychol Bull. 2010 Jul;136(4):495-525.

An updated meta-analysis of the ego depletion effect.Dang J.Psychol Res. 2018 Jul;82(4):645-651. Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ψυχιατρική: