Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Υ

1. ὑπὲρ

2. ὑποβρύχιον

3. ὑπῆρξαν

4. ὑποψάλῃ, νὰ

5. ὑπὸ

6. ὕστερα

7. ὑψηλή, ἡ

8. ὑψηλόν, τὸν

9. ὑπογένειόν, τό

10. ὑποκάμισσα, τά