Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Υ

1. ὕστερα

2. ὑποψάλῃ, νὰ

3. ὑψηλόν, τὸν

4. ὑποκάμισσα, τά

5. ὑπογένειόν, τό

6. ὑπὲρ

7. ὕψωνε

8. ὑπὸ

9. ὑποβρύχιον

10. ὑποπίνων