Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Υ

1. ὑποβρύχιον

2. ὑπὲρ

3. ὑπὸ

4. ὑπογένειόν, τό

5. ὑγεία, ἡ

6. ὑποκάμισσα, τά

7. ὑψηλή, ἡ

8. ὕψωνε

9. ὑποπίνων

10. ὑποψάλῃ, νὰ