Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Τ

1. του (μου, σου, του)

2. τριακοντοῦτις, ἡ

3. τολύπαι, αἱ

4. τό, το

5. τραγούδι, τό

6. τό, το

7. τινὰ

8. τιμιότητα, τήν

9. τὰ, τα

10. τρεῖς, οἱ, αἱ,