Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Ι

1. ἰδού

2. Ἲλ

3. Ὶουνίου,τοῦ

4. ἰνβεντσιόνε

5. ἵππευσα

6. ἱματίου, τοῦ

7. ἰδικόν, -ή, -όν

8. ἰδιοτελεῖς, οἱ

9. ἱλαροὶ, οἱ

10. ἱλαροὶ, οἱ