Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Η

1. ἤρθρωσε

2. ἦτον

3. ἠξεύρω

4. ἠκούσθησαν

5. ἤγγισε

6. ἤκουε

7. ἠδύνατό, θὰ

8. ἤχησε

9. ηὗρε(ν)

10. ἡμέρα, ἡ