Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Η

1. ἤμουν

2. ἡ, Ἡ

3. ἠργοπόρει

4. ἦτον

5. ἤρχοντο

6. ηὗρε(ν)

7. ἤχησε

8. ἤλθε

9. ἤκουσε

10. ἠκούσθησαν