Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Η

1. ἠργοπόρει

2. ἠξεύρω

3. ἠμποροῦσε

4. ἤλθε

5. ἠκούσθησαν

6. ἡμέρα, ἡ

7. ἤκουαν, τόν

8. ἤρχοντο

9. ἤμουν

10. ἡ, Ἡ