Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Η

1. ἡμιόνου

2. ἤγγισε

3. ἠδύνατό, θὰ

4. ἠκούσθησαν

5. ἤλθε

6. ηὗρε(ν)

7. ἠργοπόρει

8. ἤχησε

9. ἡ, Ἡ

10. ἤκουε