Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Η

1. ἠκούσθησαν

2. ἠδύνατό, θὰ

3. ἡμέρα, ἡ

4. ἤκουε

5. ἤμουν

6. ἤρχοντο

7. ἦτο

8. ἤγγισε

9. ἡ, Ἡ

10. ἡμιόνου