Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Η

1. ἡμέρα, ἡ

2. ἤρθρωσε

3. ἤρχοντο

4. ἠργοπόρει

5. ἦτον

6. ἤχησε

7. ἦτο

8. ἠκούσθησαν

9. ηὗρε(ν)

10. ἤγγισε