Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Ε

1. ἔφερε

2. Ερωτας στα χιόνια

3. εὐτυχεῖς, οἱ

4. ἔρριπτε

5. ἐπανήρχετο

6. ἐπιμελῶς

7. εδευτέρωσαν

8. ἐνθυμεῖτο

9. ἐσυνήθιζε

10. ἐλαιῶνα τὸν