Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Δ

1. δυὸ

2. δίστιχον, το

3. δίπλας, τας

4. δυνατά

5. δι᾿ [βλέπε: διά]

6. δρομίσκον, τον,

7. δυσφημίας, τας

8. δυσωδίαν, τὴν

9. δι’ ένα

10. διηγήσεις, τας