Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Δ

1. διηγεῖτο

2. διατί

3. δυσωδίαν, τὴν

4. δι᾿ [βλέπε: διά]

5. δυστυχίαν τὴν

6. δυὸ

7. διά

8. διστίχου, του

9. δυσφημίας, τας

10. δευτερώσατε