Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Α

1. ἀγωγιάτης, ὁ

2. ἄλλο, το [βλ. άλλος, άλλη, άλλο]

3. άστεΐζεται, νὰ

4. ἀσπρίσουν, νὰ

5. άνέκραξεν

6. ἄσπρισεν

7. αἰσθανθῇ, νὰ

8. ἀρχαίου, τοῦ

9. ἀτελείας, τὰς

10. ἀναβῇ, ν'