Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Α

1. ἀγγούρια, τα

2. ἀναβῇ, ν'

3. αύτά

4. αἱ, αι

5. ἀλέθω

6. ἀνία, ἡ

7. ἀνέπνεε

8. άνεκαλέσαμεν

9. ἀγαπών, -ώσα, -όν

10. άμαυρόν, το