Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Α

1. ἀγαπών, -ώσα, -όν

2. ἀγριελαίας, τάς

3. ἄσπρο, τὸ

4. άμυδρώς

5. ἀργοποροῦσε

6. ἀκόμη

7. ἀσωτίαν, τὴν

8. ἀσπρίσῃ, ν᾿

9. ἀρχοντολόγι, τὸ

10. ἀκριβῶς