Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Ψ

1. ψευδoακάνθωση, η μελανή

2. ψευδανεμοβλογιά, η

3. ψευδοπαραφρασία, η

4. ψευδοίδημα, το

5. ψευδαφία, η (παραφία, παραψία, ψευδαισθησία)

6. ψευδαλλεσχερίαση(-ις)

7. ψευδαργυροεξαρτώμενος

8. ψάμμωμα-σώμα ή ψαμμωμόσωμα, το

9. ψευδαίσθηση, η ακουστική

10. ψευδοουριδιλικό οξύ, το