Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Τ

1. τριμεθυλαμινο-Ν-οξείδιο

2. τελομερή

3. τριπτάνες

4. τυρόγαλο

5. ταινία ψαλίδας, η

6. τηλεγκέφαλος ή πρόσθιος εγκέφαλος

7. τεχνητός σίελος

8. τελειόμηνο νεογνό

9. τυφλό σημείο

10. τηλεϊατρική