Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Σ

1. σπαργή δέρματος

2. στοχοκυττάρωση(-ις), η

3. στεαρικό οξύ

4. συμβατικό ψέμα, το

5. σουλφοραφάνη, η

6. στομαχικό αντανακλαστικό ποταμού

7. στέρηση ύπνου

8. συμπλhρωματική χορήγηση

9. συσπώμαι, σύσπαση

10. σκόρδο ελέφαντας