Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Σ

1. σιμετιδίνη, η

2. στεφανιογραφία

3. σερραπεπτάση

4. συνυπόστρωμα

5. σιγμός

6. στατικό ποδήλατο

7. συνεχής κυκλική καψαρρηξία, η

8. στιλπνά μαλλιά

9. συχνότητα

10. σιταλοπράμη, η υδροβρωμιούχος