Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Π

1. Προστατικού πυρήνα Mitomic Test

2. παραθορμόνη, η

3. πλειόμορφο αδένωμα, το

4. παράγοντας νέκρωσης όγκων-a (TNF-a)

5. παραμόρφωση, η

6. Πολυπαραμετρική απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό και αξονική τομογραφία ακπομπής γαλλίου και ποσιτρονίων

7. παστεριοποίηση

8. παλίνδρομη εκσπερμάτιση

9. πειραματικός, ή, ό

10. ποικιλία (καλλιεργητική ποικιλία)