Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Κ

1. κλομπετασόλη, η προπιονική

2. κυκλοσπορίνη, η

3. κλομιπραμίνη, η

4. κεφταζιδίμη, η πενταϋδρική

5. κρίση ή προσβολή πανικού, η

6. κυκλοφωσφαμίδη, η

7. κάταγμα Salter-Harris

8. καρκινογένεση, (-ις), η

9. καρδιά, καρδία

10. κρυοκατάλυση