Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Ι

1. ιλαρυντικό αέριο

2. ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις μυοπάθειες

3. ισχαιμία

4. ιδισυγκρασία

5. ιξώδες

6. ισχαιμική επαναιμάτωση του μυοκαρδίου

7. ιππόκαμπος

8. ινώδης δακτύλιος, ο

9. ίνετζυ (INEGY )

10. ιδουρσουλφάση