Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Ι

1. ιόχρους,-ους,-ουν

2. ιδισυγκρασία

3. ισοθειοκυανικά

4. ισοπετασίνη

5. ιστορία της ωτοσκλήρυνσης

6. Ιπποκράτης ο Κώος

7. ισχαιμία

8. ινοβλάστη, η

9. ινώδης δακτύλιος, ο

10. ιντερλευκίνη 12 (IL-12), η