Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Ε

1. επικρατών

2. έξαρση

3. ειδική ή μερική ανοσμία

4. επαναδιοργάνωση(-ις), η

5. επιμένουσα διαταραχή ψευδαισθησιογόνου αντίληψης, η

6. εκσπλαγχνιση

7. έμφυτη απόκριση

8. εξωκυττάρια θεμέλια ουσία

9. επιδερμική δοκιμασία ιωδίου

10. έξω πτερυγοειδής μυς