Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Δ

1. δήλωση αποποίησης ευθύνης

2. διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού

3. δυσλειτουργία μαϊβομιανού αδένα

4. δυκλονίνη , η υδροχλωρική

5. δοξεπίνη

6. δαναζόλη, η

7. διαλλείπουσα θεραπεία στέρησης ανδρογόνου

8. δείκτης θνητότητας

9. διακοπή λειτουργίας

10. δοκιμασία ξυλόζης, η