Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Δέκα τυχαίες καταχωρήσεις που ξεκινούν με το γράμμα Α

1. Αγρωστώδη

2. αιμοκάθαρση

3. αμυγδαλή, η

4. αιλουροφοβία

5. αστικά στερεά απόβλητα [ΑΣΑ]

6. αμυγδαλή (εγκεφάλου)

7. αντλία ιόντων νατρίου-καλίου

8. αλγεινή ακινησία, η

9. αδικαιολογήτως παρών στην εργασία

10. αγγειογραφία με αξονική τομογραφία, η