Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RRM1[Μεγάλη υπομονάδα ρεδουκτάσης της διφωσφορικής ρινονουκλεοσίδης]

         
RRM1[Ribonucleoside-diphosphate reductase large subunit]

         

Ερμηνεία:

Το RRM1 [Μεγάλη υπομονάδα ρεδουκτάσης της διφωσφορικής ρινονουκλεοσίδης] είναι ένα ένζυμο, το οποίο στους ανθρώπους κωδικοποιείται από το γονίδιο  RRM1.

Το RRM1 κωδικοποιεί  την ρυθμιστική υπομονάδα της  ριβονουκλεοτιδικής  ρεδουκτάσης και είναι ένας μοριακός στόχος του χημειοθεραπευτικού γεμσιταμπίνη. Αρκετές μελέτες έδειξαν ανταπόκριση και αυξημένη επιβίωση για ασθενείς με χαμηλή έκφραση RRM1, όταν υποβλήθηκαν σε θεραπεία που περιείχε γεμσιταμπίνη.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Predictive role of RRM1 and BRCA1 mRNA expression on the clinical outcome of advanced non-small cell lung cancer. Liang JG, Jin ZY, Gao XD, Te MR, Ge LH, Wang CL. Genet Mol Res. 2014 Jul 24;13(3):5292-8. doi: 10.4238/2014.July.24.8.

The relationship between RRM1 gene polymorphisms and effectiveness of gemcitabine-based first-line chemotherapy in advanced NSCLC patient. Mlak R, Krawczyk P, Ciesielka M, Kozioł P, Homa I, Powrózek T, Prendecka M, Milanowski J, Małecka-Massalska T. Clin Transl Oncol. 2016 Sep;18(9):915-24. doi: 10.1007/s12094-015-1461-1. Epub 2015 Dec 9.

High RRM1 Expression Is Associated with Adverse Outcome in Patients with Cisplatin/Vinorelbine-treated Malignant Pleural Mesothelioma. Zimling ZG, Santoni-Rugiu E, Bech C, Sørensen JB. Anticancer Res. 2015 Dec;35(12):6731-8.

Charlotte LT Jørgensen, Bent Ejlertsen, Karsten D Bjerre, Eva Balslev, Dorte L Nielsen, Kirsten V Nielsen
BMC Cancer. 2013; 13: 541. Published online 2013 Nov 12. doi: 10.1186/1471-2407-13-541


Συνώνυμα:© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Μοριακή βιολογία: