Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ψευδάλληλόμορφο (γονίδιο)

     psevδalilo’morfo (γοni’δio)    
pseudoallele

     σιουdοαλίλι    

Ερμηνεία:

Μετάλλαξη γονιδίου, η οποία προκαλεί ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με μιάν άλλη μετάλλαξη, στον ίδιο γονιδιακό τόπο. Τα δύο ψευδάλληλόμορφα, με αυτό τον τρόπο, δρούν ως ένα μονήρες γονίδιο, χωρίς να κατέχουν την ίδια θέση.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Characterization of a novel D1S80 pseudoallele. Mar E, Medintz I, Reynolds R, Kobilinsky L. Genet Test. 2000;4(4):393-8.

Characterization of a novel D1S80 pseudoallele. Mar E, Medintz I, Reynolds R, Kobilinsky L. Genet Test. 2000;4(4):393-8.

Structural and genetic studies on chicken 7S immunoglobulin allotypes. IV. The presence of an unexpected chicken immunoglobulin heavy chain allotype: subclass or pseudoallele? Foppoli JM, Wakeland EK, Benedict AA. J Immunol. 1978 Mar;120(3):812-7.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Βιολογία: