Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

χυμός ροδιού, ο

     chimo΄sroδiu΄    
pomegranate juice

     πόμεγκρανεϊτ τζους    

Ερμηνεία:

Ο χυμός του ροδιού είναι ένα φυσικό προιόν , που αναστέλλει την εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη. Σε μια κλινική μελέτη με ασαθενείς με υποτροπή καρκίνου του προστάτη δεν παρατηρήθηκε σε κανέναν από τους υπό παρακολούθηση ασθενείς εξέλιξη της νόσου στο μεταστατικό στάδιο, κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής.

Από παλαότερες μελέτες είναι γνωστό ότι ο χυμός ροδιού, εκτός από το ότι φονεύει τα ανθεκτικά στην στις συμβατικές θεραπείες καρκινικά κύτταρα, επίσης αυξάνει σημαντικά τη συγκόλληση (adhesion) και ελαττώνει τη μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων που δεν πεθαίνουν.

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της σύστασης του χυμού του ροδιού έχει βρεθεί ότι από τα συστατικά του, η λουτεολίνη, ελλαγικό οξύ και πουνικικό οξύ, δρώντας σε συνεργασία, είναι αποτελεσματικά στην αναστολή της ανάπτυξης του όγκου και των μεταστάσεων ορισμένα μόνο είναι αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του όγκου και των μεταστάσεων.

Έχει βρεθεί επίσης ότι η λουτεολίνη, ελλαγικό οξύ.και πουνικικό οξύ , εν συνεργασία, αναστέλλουν την ανάπτυξη του ορμονοεξαρτώμενου και του ορμονοανθεκτικού καρκίνου του προστάτη.καθώς αναστέλλουν τη μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων και τη χημειοταξία τους προς τον στρωματικό κυτταροπροερχόμενο παράγοντα (SDF1α) [stromalcell-derivedfactor 1α (SDF1α)]. , ο οποίος είναι μια χημοκίνη σημαντική για τις προστατικές μεταστάσεις στα οστά.

Αυτά τα συστατικά αυξάνουν επίσης την έκφραση της των γονιδίων κυτταρικής συγκόλλησης κατά τον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου και της κυτταρικής μετανάστευσης.Επιπλέον αυξάνουν διάφορα καλώς γνωστά ογκοκατασταλτικά μικρο RNAs (miRNAs), ελαττώνουν αρκετά ογκογόνα miRNAs και αναστέλλουν τον υποδοχέα χημειοκινών του άξονα χημειοταξίας τύπου 4  [chemokinesreceptortype 4 (CXCR4)/SDF1α chemotaxisaxis].

Οι έρευνες έδειξαν ότι αυτά τα σςυστατικά του χυμού του ροδιού μπορεί να είναι αποτελεσματικότερα στην ανακοπή της αύξησης του καρκίνου του προστάτη και των μεταστάσεων, από την κατανάλωση απλού χυμού ροδιού.

Με κατάλληλη χημική τροποποίηση αυτών των συστατικών θα αυξηθεί η βιοδιαθεσιμότητητά και η θεραπευτική αποτελεσματικότητά τους.  Επί πλέον επειδή ο μηχανισμός των μεταστάσεων είναι όμοιος για τους περισσότερους καρκίνους, τα παραπάνω συστατικά του χυμού του ροδιού μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία των μεταστάσεων και άλλων καρκίνων.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Lei Wang, Jeffrey Ho, Carlotta Glackin, Manuela Martins-Green
Transl Oncol. 2012 October; 5(5): 344–355. 
 
Lei Wang, Manuela Martins-Green
Int J Mol Sci. 2014 September; 15(9): 14949–14966. Published online 2014 August 25. doi: 10.3390/ijms150914949


Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Διατροφολογία: