Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

φαρυγγικός κόμβος

         
globus pharyngeus

         

Ερμηνεία:

Φαρυγγικός κόμβος («υστερικός» κόμβος) είναι η συχνή εκείνη κατάσταση κατά την οποία περιγράφεται αίσθημα  ξένου σώματος ή κόμβου ή σύσφιξης στον υποφάρυγγα χωρίς δυσκαταποσία στις τροφές, χωρίς οδυνοφαγία ή απώλεια βάρους και με αρνητική φυσική εξέταση του Λαρυγγο(Υπο)φάρυγγα και της υπόλοιπης περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου. Ορισμένοι ασθενείς αναφέρουν σχετική δυσκολία στην κατάποση του σάλιου τους.

O φαρυγγικός κόμβος είναι μια επίμονη ή εμφανιζόμενη κατα διάφορα χρονικά διαστήματα ανώδυνη αίσθηση ύπαρξης ένός όγκου ή ξένου σώματος στην περιοχή του τραχήλου. Είναι μια πολύ συνηθισμένη κλινική κατάσταση που συνήθως διαρκεί επί μακρόν, που σε πολλές περιπτώσεις θεραπεύεται δύσκολα και έχει την τάση της υποτροπής.

Επιπλέον, λόγω της αβέβαιης αιτιολογίας της είναι δύσκολο να περιγραφεί μια τυπική στρατηγική της διάγνωσης και θεραπείας του φαρυγγικού κόμβου[1].

Ο φαρυγγικός κόμβος σχετίζεται με ξηρή κατάποση ή την ανάγκη να κάνει ο πάσχων ξηρή κατάποση, δηλαδή κατάποση χωρίς την ύπαρξη τροφής στο στόμα. ο κόμβος εξαφανίζεται τελείως κατά τη διάρκεια της μάσησης και κατάποσης στερεών ή υγρών και αυτό ακριβώς απομακρύνει από τη διαγνωστική σκέψη την παρουσία οργανικής αιτίας του κόμβου [2].

Φαίνεται ότι άνθρωποι με έντονο άγχος και /η με γαστροοισοφαγγολαρυγγική παλινδρόμηση και σπασμό του κρικοφαρυγγικού μυός εμφανίζουν συχνότερα φαρυγγικό κόμβο. Κατά την εκτίμηση του ασθενούς θα πρέπει να αναζητούνται εκδηλώσεις κατάθλιψης, αγχώδους συνδρομής ή άλλων νευροψυχιατρικών νόσων και να ζητείται, όπου χρειάζεται, βοήθεια από τον ειδικό ψυχίατρο.

Στην διαφοροδιάγνωση, επί άτυπης συμπτωματολογίας-ευρημάτων, συμπεριλαμβάνονται παθήσεις όπως σπασμός οισοφάγου, μάζες τραχήλου ή μεσοθωρακίου, οι οποίες πιέζουν τον οισοφάγο, νεοπλάσματα οισοφάγου-υποφάρυγγα-λάρυγγα, μεμβράνες οισοφάγου, μυασθένεια, πολυμυοσίτιδα και αλλά νευρομυικά νοσήματα.

Στην άτυπη συμπτωματολογία, ύποπτο ιστορικό και στα μη τυπικά ευρήματα μπορεί να αναφέρονται:

  1.     Πόνος στον τράχηλο ή οπισθοστερνικά.
  2.     Απώλεια βάρους.
  3.     Απότομη έναρξη σε ηλικίες πάνω των 45 ετών.
  4.     Ιστορικό σημαντικής χρήσης καπνού, αλκοόλης.
  5.     Ύπαρξη ψηλαφητών μαζών.
  6.     Μυϊκή αδυναμία.
  7.     Δυσκαταποσία στα στερεά αρχικά και στα υγρά αργότερα.
  8.     Αναγωγή τροφών, εισροφήσεις.
  9.     Σταδιακή επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται πληρέστερος έλεγχος με  οισοφαγογαστροσκόπηση, βαριούχο γεύμα, απεικόνιση της περιοχής του τραχήλου, του μεσοθωρακίου και του θώρακα με CT, MRI και άλλες μεθόδους.

Όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση του φαρυγγικού κόμβου χρειάζεται καθησυχασμός και σε περίπτωση γαστροοισοφαγγολαρυγγικής  παλινδρόμησης αντιμετώπιση αυτής. Αναφέρεται ότι, φάρμακα τύπου gabapentin, progabaline βοηθούν στις περιπτώσεις ύπαρξης σπασμού στον κρικοφαρυγγικό μυ (άνω οισοφαγικό σφιγκτήρα).

Απαραίτητο διαγνωστικό βήμα είναι η προσεκτική λήψη του ιατρικού ιστορικού και η ρινοφαρυγγοσκόπηση. Δεδομένου ότι ο φαρυγγικός κόμβος είναι μια αθώα κατάσταση  και σύμφωνα με τις τρέχουσες αντιλήψεις ως κύρια αιτία της είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση  είναι λογική η θεραπεία της με καποιον αναστολέα αντλίας πρωτονίων.

Αν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί σ' αυτή τη θεραπεία θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα γίνει ενδοσκόπησαη, πολυκαναλική ενδαυλική καταγραφή της αντίστασης/pH του οισοφάγου και μανομετρία.

Μπορεί να φανούν βοηθητικές θεραπευτικά η λογοθεραπεία, η χορήγηση αντικαταθλιπτικών και η συμπεριφορική-γνωσιακή θεραπεία στους ασθενείς, των οποίων τα συμπτώματα επιμένουν παρά τα αρνητικά ευρήματα των ερευνών [3].

Πολλοί πάσχοντες από φαρυγγικό κόμβο παίρνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάποιον αναστολέα αντλίας πρωτονίων (π.χ. losec, nexium, pariet) ή έναν  H2 αναστολέα (ρανιτιδίνη) με επακόλουθο την ελάττωση των επιπέδων της βιταμίνης B12 [4].

Σε όσους πάσχουν από φαρυγγικό κόμβο πρέπει να μετρώνται τα επίπεδα της βιταμίνης Β12, της ομοκυστείνης και του μεθυλμαλονικού οξέος. Σε περίπτωση έλλειψης βιταμίνης Β12 χορηγούνται υπογλωσσίως καθημερινά 0.5ml  μεθυλκοβαλαμίνης και αδενοσυλκοβαλαμίνης [Dr Gkelis' Safe Vitamin B12], επί δύο μήνες ή όσο διάστημα ο ασθενής ανακουφίζει τα συμπτώματα του φαρυγγικού κόμβου με την καθημερινή χρησιμοποίηαη κάποιο αναστολέα αντλίας πρωτονίων.

Δρ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΚΥΡΜΙΖΑΚΗΣ, MD(ORL), DDS, PhD,  Τέως  Συντονιστής Διευθυντής ΩΡΛ Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ(μον. ΒΕΡΟΙΑΣ), Νυν Επιστημονικός συνεργάτης ΩΡΛ κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, pharmage@otenet.gr

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.Functional esophageal disorders. Galmiche JP, Clouse RE, Bálint A, Cook IJ, Kahrilas PJ, Paterson WG, Smout AJ. Gastroenterology. 2006 Apr; 130(5):1459-65.

J Smooth Muscle Res. 2014; 50: 66–77. Published online 2014 Dec 18. doi: 10.1540/jsmr.50.66
World J Gastroenterol. 2012 May 28; 18(20): 2462–2471. Published online 2012 May 28. doi:  10.3748/wjg.v18.i20.2462
PMCID: PMC3360444

4. Adverse Risks Associated With Proton Pump Inhibitors: A Systematic Review. Joel J. Heidelbaugh, Kathleen L. Goldberg, John M. Inadomi. Gastroenterol Hepatol (N Y) 2009 Oct; 5(10): 725–734.Συνώνυμα:
υστερικός κόμβος, hysterical dysphagia; globus hystericus

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ωτορινολαρυγγολογία: