Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

σύνδρομο του ελλείμματος του άνω ημικυκλίου σωλήνα (ΣΕΑΗΣ)

     si΄nδromo tu eli΄matos a΄no imikikli΄u soli΄na    
superior canal dehiscence syndrome

     σουπίριορ κανάλ dii΄sens σίνdρομ    

Ερμηνεία:

Σπάνιο σύνδρομο , το οποίο  εκδηλώνεται κλινικά με συμπτώματα από το αιθουσαίο και το ακουστικό σύστημα.

Χαρακτηρίζεται από διαταραχές της ισορροπίας μετά από έκθεση σε δυνατούς ήχους (φαινόμενο Tullio), αλλαγές της πίεσης του μέσω ωτός ή αλλαγές της ενδοκρανιακής πίεσης.

Οφείλεται σε μία λέπτυνση ή πλήρη έλλειψη του τμήματος του κροταφικού οστού που καλύπτει το ανώτερο τμήμα του άνω ημικύκλιου σωλήνα.

Η διάγνωση του ΣΕΑΗΣ βασίζεται στη χαρακτηριστική κλινική εικόνα, τον κάθετο-κυκλικό νυσταγμό που παρατηρείται με τα γυαλιά Frenzel και που προκαλείται με το ηχητικό ερέθισμα, την αλλαγή της πίεσης του μέσω ωτός ή τις αλλαγές της ενδοκρανιακής πίεσης.

Χαρακτηριστικός είναι ο χαμηλός ουδός πρόκλησης των VEMP (vestibular evoked myogenic potentials), ενώ καθοριστικός στη διάγνωση του συνδρόμου είναι ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας λιθοειδών οστών υψηλής ευκρίνειας σε πολλαπλές τομές.

 Η θεραπεία τού είναι χειρουργική και αφορά τον επιπωματισμό ή την ανακατασκευή του ελλείμματος με προσπέλαση δια μέσω του μέσου κρανιακού βόθρου ή με διαμαστοειδική προσπέλαση.

 

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Retrospective cohort study on hearing outcome after transmastoid plugging in superior semicircular canal dehiscence syndrome. Van Haesendonck G, Van de Heyning P, Van Rompaey V. Clin Otolaryngol. 2015 Sep 17. doi: 10.1111/coa.12539.

 Otic capsule dehiscence syndrome: Superior semicircular canaldehiscence syndrome with no radiographically visible dehiscence. Wackym PA, Wood SJ, Siker DA, Carter DM. Ear Nose Throat J. 2015 Aug;94(8):E8-E24.

 Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ωτορινολαρυγγολογία: