Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

σφύζουσες εμβοές

         
pulsatile tinnitus

         

Ερμηνεία:

Oι εμβοές χαρακτηρίζονται ως σφύζουσες όταν το άτομο ακούει διακεκομένους ήχους που συμπίπτουν ή δεν συμπίπτουν με τους ήχους της καρδιάς τους. Η ένταση των σφυζουσών εμβοών επηρεάζεται από το μέγεθος της φλεβικής πίεσης. Συνήθως οφείλονται σε αγγειακές ανωμαλίες όπως ένας υψηλού καλπασμού σφαγιτιδικός βολβός, ένα σφαγιτιδικό εκκόλπωμα, η αθηρωματοσκλήρυνση, υπέρταση, καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση ή ένα παραγαγγλίωμα.

Οι σφύζουσες εμβοές είναι ένα ασυνήθιστο ωτολογικό σύμπτωμα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει διαγνωστικά και θεραπευτικά διλλήματα. Το σύμπτωμα αυτό χρειάζεται πλήρη αξιολόγηση για να αποφευχθούν καταστροφικά επακόλουθα από την παθολογία που τις  συνοδεύει και η οποία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Στους πλείστους ασθενείς με σφύζουσες εμβοές μπορεί να εντοπιστεί μια θεραπεύσιμη αιτιολογία [1].

Γιαυτό το λόγο θα πρέπει να εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο μελέτης, που θα είναι προσαρμοσμένο προς το ιστορικό του ασθενούς. Κάθε απεικονιστική μελέτη θα πρέπει να τονίζει ποιες αιτιολογίες θα πρέπει να αποκλειστούν. Η απεικονιστική διερεύνηση του ασθενούς θα πρέπει να γίνεται μετά από προσεκτική λήψη του ιστορικού, κλινική εξέταση και ωτοσκόπηση. Συνιστάται να γίνεται ενδοσκοπική ωτοσκόπηση.

Το πρωτόκολλο της απεικονιστικής διερεύνησης  μπορεί να τροποποιηθεί από κταστάσεις που σχετίζονται με τις σφύζουσες εμβοές, όπως νευρολογικά ελλείμματα, νευρικές παραλύσεις, τραύματα, ισχαιμικές προσβολές και οπτικές διαταραχές.. Η πορεία και το μέγεθος της έσω καρωτίδας θα πρέπει να περιγράφεται συστηματικά με έμφαση στο μέγεθος της σφαγίτιδος φλεβός και την παρουσία  παράπλευρων φλεβών. Οι αντικειμενικές σφύζουσες εμβοές και οι εμβοές στα παιδιά χρειάζονται πάντοτε προσεκτικό απεικονιστικό έλεγχο [2].

Οι αγγειακές βλάβες είναι οι συχνοτερα απεικονιζόμενες αιτίες σφυζουσών εμβοών.  Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι συγγενείς αγγειακές ανωμαλίες (που μπορεί να είναι αρτηριακές ή φλεβικές), αγγειακοί όγκοι και μια ποικιλία επίκτητων αγγειοπαθειών. Η επιλογή της κατάλληλης απεικονιστικής μεθόδου θα εξαρτηθεί από τα κλινικά ευρήματα . Αν κατά την ωτοσκόπηση παρατηρηθεί μια μάζα , τότε ενδείκνυται να γίνει μια αξονική τομογραφία λεπτής τομής. Παρά τούτο ο συνδυασμός αξονικής αγγειογραφίας και φλεβογραφίας είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος [3].

Οι σφύζουσες  εμβοές δηλώνουν την ύπαρξη αγγειακού νεοπλάσματος, αγγειακής ανωμαλίας ή αγγειακής διαμαρτίας. Τα περισσότερα νεοπλάσματα είναι  το τυμπανικό παργαγγλιωμα (glomus tympanicum) και σφαγητιδικό παραγαγγλίωμα (glomus jugulare tumors).

Τα πλείστα νεοπλάσματα και ανωμαλίες ερευνώνται καλύτερα με οστικούς αλγορύθμους  αξονικών τομογραφιών. Οι αγγειακές διαμαρτίες της σκληράς μήνιγγος  συχνά διαφεύγουν  σε όλες στις διασταρούμενες απεικονιστικές μελέτες. Η συμβατική αγγειογραφία μπορεί να είναι απαραίτητη για να τεθεί αυτή η διάγνωση.

Η μαγνητική τομογραφία με ακολουθία ευαισθησίας ροής (flow-sensitive magnetic resonance) δείχνει αγγειακές αγκύλες που συμπιέζουν το ακουστικό νεύρο. Καρωτιδικές εκτομές, ανευρύσματα, αρτηριοσκλήρυνση και η ινομυική δυσπλασία μπορεί να εντοπιστούν τόσο στη μαγνητική τομογραφία, όσο και στη μαγνητική αγγειογραφία, καθώς και στην αξονική τομογραφία και την αξονική αγγειογραφία. Η ωτοσκλήρυνση και η νόσος του Paget μπορεί να διαγνωστούν στην αξονική τομογραφία.

Η καλοήθης  ενδοκρανιακή υπέρταση δεν συνοδεύεται συχνά από απεικονιστικά  ευρήματα Για τους ασθενείς με μη σφύζουσες εμβοές  Για ασθενείς με μη σφύζουσες εμβοές η μαγνητική τομογραφική απεικόνιση  είναι η μέθοδος εκλογής για να αποκλειστεί το αιθουσαίο σβάνωμα ή άλλα νεοπλάσματα της γεφυροπαρεγγεφαλιδικής γωνίας.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας και η διαμαρτία κατά  Chiari I είναι σπάνιες αιτίες σφυζουσών εμβοών και εντοπίζονται καλύτερα στη μαγνητική τομογταφική απεικόνιση. Πολλοί ασθενείς με εμβοές δεν έχουν ανώμαλα απεικονιστικά ευρήματα [4, 5]

Oι σφύζουσες εμβοές, όταν γίνονται ακουστές και από το γιατρό, ιδίως όταν αυτός τοποθετεί το στηθοσκόπιο στις περιοχές γύρω από το αυτί, τότε μιλάμε για  αντικειμενικές εμβοές,  που συνήθως οφείλονται σε σπασμό των μυών που βρίσκονται μέσα στο μέσον ους, όπως ο τείνων το τύμπανο μυς. Οι εμβοές αυτού του τύπου επιβάλλεται πρώτα να ερευνώνται από καρδιολόγο, προς αποκλεισμό οποιασδήποτε καρδιακής ή κυκλοφορικής πάθησης.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1.Pulsatile tinnitus. Sismanis AOtolaryngol Clin North Am2003 Apr;36(2):389-402, viii.

2.Pulsatile and nonpulsatile tinnitus: a systemic approach. Marsot-Dupuch K.Semin Ultrasound CT MR2001 Jun;22(3):250-70. 

3. Clin Radiol. 2009 Mar;64(3):319-28. doi: 10.1016/j.crad.2008.08.014. Epub 2008 Nov 5. Imaging in pulsatile tinnitus. Madani G1, Connor SE.

4. Radiology. 2000 Aug;216(2):342-9. Imaging of tinnitus: a review. Weissman JL1, Hirsch BE.

5. Acta Otolaryngol. 2018 Feb;138(2):128-134. doi: 10.1080/00016489.2017.1385847. Epub 2017 Oct 9. Radiologic features of vascular pulsatile tinnitus - suggestion of optimal diagnostic image workup modalities.Lyu ARPark SKim DLee HYPark YHΣυνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ωτορινολαρυγγολογία: