Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

στοματοπροσωπικές σχιστίες, οι

     stomatoprosopike΄s schisti΄es    
orofacial clefts

     οροφέίσιαλ κλεφτς    

Ερμηνεία:

 Οι στοματοπροσωπικές σχιστίες αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη πιο συχνή συγγενή διαμαρτία και τη συχνότερη σοβαρή δυσπλασία της κεφαλής και του τραχήλου. Η γενική επίπτωση της υπερωιοσχιστίας με ή χωρίς συμμετοχή του άνω χείλους ανέρχεται σε 1 περίπτωση στις 1000 γεννήσεις.

Από το συνολικό αριθμό των σχιστιών, το 20% αφορά τις χειλεοσχιστίες (18% μονόπλευρες, 2% αμφοτερόπλευρες), το 50% αφορά τις χειλεοϋπερωιοσχιστίες (38% μονόπλευρες, 12% αμφοτερόπλευρες ), και το 30% αφορά τις υπερωιοσχιστίες.

 Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Corticosteroid use during pregnancy and risk of orofacial clefts. Anders Hviid, Ditte Mølgaard-Nielsen. CMAJ. 2011 April 19; 183(7): 796–804. 

Increased risk of orofacial clefts associated with maternal obesity: case–control study and Monte Carlo-based bias analysis. Marni Stott-Miller, Carrie L. Heike, Mario Kratz, Jacqueline R. Starr. Paediatr Perinat Epidemiol. Author manuscript; available in PMC 2011 September 1. Published in final edited form as: Paediatr Perinat Epidemiol. 2010 September; 24(5): 502–512.

 Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Παιδιατρική: