Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

σουλφοραφάνη, η

     sulforafáni    
sulforaphane

     σούλφαράφεϊν    


     Προφορά


Ερμηνεία:

Η σουλφοραφάνη είναι μια ισοθειοκυανική χημική ένωση, που υπάρχει στο μπρόκολο με αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, νευροπροστατευτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Η σουλφοραφάνη  ασκεί  προληπτική δράση κατά του καρκίνου. Η δράση αυτή σηματοδοτεί στο σώμα την παραγωγή πρωτεϊνών που είναι ικανές να προλάβουν τη βλάβη του κυτταρικού DNA.

Φαρμακολογικά η  σουλφοραφάνη είναι ένας φυτικής προέλευσης αναστολέας της δεακετυλάσης της ιστόνης [Histone deacetylase inhibitor (HDACi). Οι HDACi είναι μικρά μόρια που παρεμβαίνουν στις δεακετυλάσες της ιστόνης [HDACs] και αναδύονται ως υποσχόμενοι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες [1].

Αυτοί οι αναστολείς έχει βρεθεί ότι, ασκούν πολλαπλά αποτελέσματα, περιλαμβανομένων της ανακοπής της κυτταρικής ανάπτυξης, της κυτταρικής διαφοροποίησης και απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων του προστάτη [2].

Η σουλφοραφάνη καταστέλλει τα καρκινικά βλαστοκύτταρα του μαστού in vitro και ελαττώνει τη δραστηριότητα της αυτοανανεούμενης βιοχημικής οδού της Wnt/βήτα κατενίνης (Wnt/beta-catenin self-renewal pathway). Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τη χημειοπροφυλακτική χρήση της σουλφοραφάνης κατά των βλαστοκυττάρων του καρκίνου του μαστού, πράγμα που ανοίγει δρόμο περαιτέρω κλινικής έρευνας και αξιολόγησης της σουλφοραφάνης [3].

Η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των  HDACi, όταν χρησιμοποιούνται ως μοναδικοί θεραπευτικοί παράγοντες έχει βελτιωθεί σημαντικά  μέσω νέων θεραπευτικών στρατηγικών, όπως η συνδυασμένη θεραπεία. 

Δύο μείζονες πρωτεΐνες η Keap 1 και Nrf2 συμμετέχουν στην προαγωγή της αντικαρκινικής δράσης, όταν προσλαμβάνονται τροφές δυνάμενες να προλάβουν τον καρκίνο.

Όταν προσλαμβάνονται αντικαρκινικές τροφές η πρωτεΐνη αισθητήρας  Keap 1 ανιχνεύει την παρουσία τροφικών ουσιών, όπως η σουλφοραφάνη, όταν συνδέονται με τα  κατάλοιπα κυστεΐνης, η οποία αποτελεί συστατικό των πρωτεϊνών.

Η Keap 1 προσκολλάται στον Νrf2, τον μεσολαβητή που ενεργοποιεί τα γονίδια για τις προστατευτικές πρωτεΐνες, αποφεύγοντας τη βλάβη του DNA. (June 12, 2005. Proceedings of the (U.S.) National Academy of Sciences)] 

Η σουλφοραφάνη επίσης προστατεύει τα αγγεία από βλάβες που προκαλούνται από την αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα [4].

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η σουλφοραφάνη ενεργοποιεί τον ισχυρό καθαριστή των ελευθερων ριζών, που λέγεται Νrf2 [προφέρεται νάρφ-2 (nurf-2)].

Αναφέρεται ότι τα εκχυλίσματα του μπρόκολου περιορίζουν τις αντιδρώσες ρίζες οξυγόνου ή ελεύθερες ρίζες, που μπορούν να βλάψουν τις αρτηρίες σε ποσοστό 73%.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η σουλφοραφάνη ενεργοποιεί τον Νrf2. Ενεργοποιητές του Nrf2 , όπως η σουλφοραφάνη, υπάρχουν σε όλα τα λαχανικά της οικογένειας του μπρόκολου, όπως τα λάχανα, λαχανάκια Βρυξελών, κλπ [5]. 

Η σουλφοραφάνη κινητοποιεί τον  Nrf2 με αποτέλεσμα τον επαναπρογραμματισμό της γονιδιακής έκφρασης του κυττάρου.  

 Η σουλφοραφάνη αναχαιτίζει τη λοίμωξη HIV των μακροφάγων  μέσω της δράσης του Nrf2 [6]. 

Η σουλφοραφάνη καταστέλλει σημαντικά την έκφραση του  ογκογόνου μεταγραφικού παράγοντα c-Myc, ο οποίος συχνά απορρυθμίζεται στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη, in vitro και in vivo. Οι έρευνες έδειξαν ο ογκογόνος  c-Myc αποτελεί στόχο της σουλφοραφάνης με επακόλουθο  την πρόληψη  και παρεμπόδιση της έναρξης του ανθρώπινου καρκίνου του προστάτη [7].

Η σουλφοραφάνη έχει επιδείξει προστατευτικά αποτελέσματα του δέρματος από βλάβες που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία, μέσω διαφόρων μηχανισμών δράσης, όπως π.χ. η ελάττωση της παραγωγής των αντιδραστικών ριζών οξυγόνου, η ανακοπή της έκφρασης των μεταλλοπρωτεϊνασών της θεμέλιας ουσίας και η πρόκληση ενζύμων της φάσης 2 [8]

Η σουλφοραφάνη, επιγενετικά, διεγείρει τη δραστηριότητα των οστεοβλαστών και ελαχιστοποεί  την οστική απορρόφηση  που επιτελούν οι οστεοκλάστες, στρέφοντας την ισορροπία  της οστικής ομοιόστασης υπέρ της οστικής πυκνότητας και ή τον μετριασμό  της οστικής απορρόφησης, in vivo. Έτσι, η σουλφοραφάνη είναι ένα μέλος μιας νέας τάξης επιγενετικών χημικών ενώσεων, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης [9].

Η σουλφοραφάνη ανακόπτει την αύξηση των καρκινικών κυττάρων του θυρεοειδούς και τη διηθητικότητά τους μέσω της βιοχημικής οδού, που εξαρτάται από τις αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου. Η σουλφοραφάνη είναι ένας δυνητικός αντινεοπλασματικός παράγοντας για τον καρκίνο του θυρεοειδούς [10].

 Η σουλφοραφάνη αναστέλλει τη μετανάστευση κυττάρων και τη διήθησή τους  αποκλείοντας την έκφραση του miR-616-5p και καταστέλλοντας τη διαδικασία επιθηλιο-μεσεγχυματικής αλλαγής [epithelial-mesenchymal transition EMT process] στα κύτταρα του μη μικροκυτταρικού καρκινώματος, καταστέλλοντας έτσι τις μεταστάσεις του καρκίνου του πνεύμονος.

Η οδός της σηματοδοτικής οδού miR-616-5p/GSK3β/β-catenin στα κύτταρα του μη μικροκυτταρικού καρκινώματος θα μπορούσε να συμβάλλει  στον υποκείμενο μηχανισμό  της αντιμεταστατικής ικανότητας της σουλφοραφάνης.

Η σουλφοραφάνη μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός παράγοντας και το miR-616-5p, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιθανός βιοσηματοδότης για την κλινική πρόγνωση ή διάγνωση του μη μικροκυτταρικού καρκινώματος. Επίσης, μπορεί να να είναι ένας αποτελεσματικός αντικαρκινικός στόχος για τη θεραπεία του  μη μικροκυτταρικού καρκινώματος [11]

Η αυξημένη κατανάλωση κραμβοειδών (μπρόκολο, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελών, κλπ) σχετίζεται με ελάττωση της συχνότητας εκδήλωσης καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με επιδημιολογικές έρευνες. Υπάρχουν προκαταρκτικές αποδείξεις ότι η σουλφοραφάνη, που προέρχεται από τη γλυκοραφανίνη ενός αριθμού κραμβοειδών λαχανικών μπορεί να προλάβει και να προκαλέσει υποστροφή του καρκίνου του προστάτη και άλλων κακοηθειών σε προκλινικά μοντέλα. 

Πλούσια τροφή σε σουλφοραφάνη είναι τα μπρόκολα και τα βλαστάρια τους. Η σουλφοραφάνη απελευθερώνεται στο μπρόκολο από τη δράση του ενζύμου μυροσινάση στη γλυκοραφανίνη:

Γγλυκοραφανίνη (Glucoraphanin) → (Μυροσινάση, Myrosinase) → Σουλφοραφάνη (Sulforaphane)

μακρά μη κωδικοποιητικά RNAs (lncRNAs) έχουν αναδειχθεί  σημαντικά για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του καρκίνου. Η σουλφοραφάνη εξασθενεί την έκφραση των lncRNAs, που σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη [12].Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

1. Histone deacetylase inhibitor sulforaphane: The phytochemical with vibrant activity againstprostate cancer. Ganai SA. Biomed Pharmacother. 2016 Jul;81:250-7. doi: 10.1016/j.biopha.2016.04.022. Epub 2016 Apr 19.

2. Sulforaphane destabilizes the androgen receptor in prostate cancer cells by inactivating histone deacetylase 6. Angela Gibbs, Jacob Schwartzman, Vivianne Deng, Joshi Alumkal. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 September 29; 106(39): 16663–16668. Published online 2009 September 15.

3. Sulforaphane, a Dietary Component of Broccoli/Broccoli Sprouts, Inhibits Breast Cancer Stem Cells. Yanyan Li, Tao Zhang, Hasan Korkaya, Suling Liu, Hsiu-Fang Lee, Bryan Newman, Yanke Yu, Shawn G. Clouthier, Steven J. Schwartz, Max S. Wicha, Duxin Sun. Clin Cancer Res. Author manuscript; available in PMC 2011 May 1. Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2010 May 1; 16(9): 2580–2590. Published online 2010 April 13.

4.  Bjornholt JV, Erikssen G, Aaser E, et al. Fasting blood glucose: an underestimated risk factor for cardiovascular death. Results from a 22-year follow-up of healthy non-diabetic men. Diabetes Care. 1999 Jan;22(1):45-9

5. Xue M. Activation of NF-E2 Factors. Diabetes. Aug 8. 2008

6. Furuya AK1, Sharifi HJ1, Jellinger RM2, Cristofano P3, Shi B4, de Noronha CM1. Sulforaphane Inhibits HIV Infection of Macrophages through Nrf2. PLoS Pathog. 2016 Apr 19;12(4):e1005581. doi: 10.1371/journal.ppat.1005581. eCollection 2016.

7. Vyas ARMoura MBHahm ERSingh KBSingh SV.Sulforaphane Inhibits c-Myc-Mediated Prostate Cancer Stem-Like Traits. J Cell Biochem. 2016 Mar 15. doi: 10.1002/jcb.25541. [Epub ahead of print]

8. Sikdar S1, Papadopoulou M1, Dubois J1. What do we know about sulforaphane protection against photoaging? J Cosmet Dermatol. 2016 Mar;15(1):72-7. doi: 10.1111/jocd.12176. Epub 2016 Jan 22.

9. Thaler R, Maurizi A, Roschger P, Sturmlechner I, Khani F, Spitzer S, Rumpler M, Zwerina J, Karlic H, Dudakovic A, Klaushofer K, Teti A, Rucci N, Varga F, van Wijnen AJ. Anabolic and Antiresorptive Modulation of Bone Homeostasis by the Epigenetic ModulatorSulforaphane, a Naturally Occurring Isothiocyanate. J Biol Chem. 2016 Mar 25;291(13):6754-71. doi: 10.1074/jbc.M115.678235. Epub 2016 Jan 12.

10. Wang L, Tian Z, Yang Q, Li H, Guan H, Shi B, Hou P, Ji M. Sulforaphane inhibits thyroid cancer cell growth and invasiveness through the reactive oxygen species-dependent pathway. Oncotarget. 2015 Sep 22;6(28):25917-31. doi: 10.18632/oncotarget.4542.

11. Da-xuan Wang, Yu-jiao Zou, Xi-bin Zhuang, Shu-xing Chen, Yong Lin, Wen-lan Li, Jun-jin Lin, Zhi-qiang Lin.Sulforaphane suppresses EMT and metastasis in human lung cancer through miR-616-5p-mediated GSK3β/β-catenin signaling pathways.  Acta Pharmacol Sin. 2017 Feb; 38(2): 241–251. Published online 2016 Nov 28. doi: 10.1038/aps.2016.122

12. Beaver LM, Kuintzle R, Buchanan A, Wiley MW, Glasser ST, Wong CP, Johnson GS, Chang JH, Löhr CV, Williams DE, Dashwood RH, Hendrix DA, Ho E. Long noncoding RNAs and sulforaphane: a target for chemoprevention and suppression ofprostate cancer. J Nutr Biochem2017 Apr;42:72-83. doi: 10.1016/j.jnutbio.2017.01.001. 

 Συνώνυμα:
1-isothiocyanate-4-methyl-sulfonyl butane; SFN

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Φυτοφαρμακολογία: