Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ρυθμός σπειραματικής διήθησης

         
glomerular filtration rate [GFR]

         

Ερμηνεία:

Ρυθμός σπειραματικής διήθησης είναι ο όγκος  του διηθήματος (glomerular filtrate) που σχηματίζεται σε όλους τους νεφρώνες και των δύο νεφρών ανά λεπτό. Φυσιολογική τιμή 125ml/min. 180 liters/day.

Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) είναι ένας δείκτης εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας, ο οποίος δείχνει την ταχύτητα διήθησης των ούρων στους νεφρούς.

Αποτελεί  τον καλύτερο δείκτη, με τον οποίο εκτιμάται η  λειτουργική μάζα των νεφρών και η ικανότητα των νεφρών  να διηθούν. Μετρώντας το ρυθμό σπειραματικής διήθησης μπορεί να ανιχνευθεί κάποια νεφρική νόσος, εκτιμάται η βαρύτητά της και παρακολουθείται η πορεία της και μπορεί να καθοριστεί η κατάλληλη δόση των χορηγουμένων φαρμάκων, τα οποία απεκκρίνονται από τους νεφρούς.

Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης προσδιορίζεται με τη μέτρηση των επιπέδων της κρεατινίνης στο πλάσμα του αίματος ή με τον προσδιορισμό της κάθαρσης κρεατινίνης  μετά από μετρήσεις σε  ούρα εικοσιτετραώρου με ειδικούς υπολογισμούς.Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

Determination of glomerular filtration rate (GFR) from fractional renal accumulation of iodinated contrast material: a convenient and rapid single-kidney CT-GFR technique. Yuan X, Tang W, Shi W, Yu L, Zhang J, Yuan Q, You S, Wu N, Ao G, Ma T. Eur Radiol. 2018 Feb 9. doi: 10.1007/s00330-017-5289-7.

Albuminuria, serum creatinine, and estimated glomerular filtration rate as predictors of cardio-renal outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus and kidney disease: a systematic literature review. Norris KC, Smoyer KE, Rolland C, Van der Vaart J, Grubb EB. BMC Nephrol. 2018 Feb 9;19(1):36. doi: 10.1186/s12882-018-0821-9.

[Concordance of glomerular filtration rate with creatinine clearance in 24-hour urine and Schwartz and Schwartz updated]. Salazar-Gutiérrez ML, Ochoa-Ponce C, Lona-Reyes JC, Gutiérrez-Íñiguez SI. Bol Med Hosp Infant Mex. 2016 May - Jun;73(3):181-187. doi: 10.1016/j.bmhimx.2016.05.002.Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Νεφρολογία: