Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

πρόσθια έλικα του προσαγωγίου

         
anterior cingulate gyrus

         

Ερμηνεία:

Η πρόσθια έλικα του προσαγωγίου βρίσκεται μπροστά από την άνω μετωπιαία έλικα και διαχωρίζεται από αυτή, από την αύλακα του προσαγωγίου (cingulate sulcus). H πλέον πρόσθια μοίρα της  βρίσκεται κάτω από το ράμφος ή ρύγχος,Ετυμολογία:Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση:

A Connectomic Atlas of the Human Cerebrum-Chapter 4: The Medial Frontal Lobe, Anterior Cingulate Gyrus, and Orbitofrontal Cortex.Baker CM, Burks JD, Briggs RG, Stafford J, Conner AK, Glenn CA, Sali G, McCoy TM, Battiste JD, O'Donoghue DL, Sughrue ME.Oper Neurosurg (Hagerstown). 2018 Dec 1;15(suppl_1):S122-S174.

Pica in a Child with Anterior Cingulate Gyrus Oligodendroglioma: Case Report. Rangwala SD, Tobin MK, Birk DM, Butts JT, Nikas DC, Hahn YS.Pediatr Neurosurg. 2017;52(4):279-283. doi: 10.1159/000477816.

Differential Abnormal Pattern of Anterior Cingulate Gyrus Activation in Unipolar and Bipolar Depression: an fMRI and Pattern Classification Approach. Bürger C, Redlich R, Grotegerd D, Meinert S, Dohm K, Schneider I, Zaremba D, Förster K, Alferink J, Bölte J, Heindel W, Kugel H, Arolt V, Dannlowski U.Neuropsychopharmacology. 2017 Jun;42(7):1399-1408. doi: 10.1038/npp.2017.36. Συνώνυμα:

 Δείτε σχετικές φωτογραφίες της Google »


© Δρ. Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Άλλες λέξεις στην κατηγορία Ανατομική: